Een veilig Ede

Politieagent - In een veilig en vrij land kun je vertrouwen op je grondrechten. Zo beschermen we in onze democratie minderheden. Beeld: iStock

Of je nu in Ede stad of in een van de dorpen woont: het is cruciaal dat je je veilig voelt. Veiligheid betekent voor D66 ook dat – naast wijkagent en BOA’s in je buurt – je online privacy ook zoveel mogelijk gewaarborgd wordt.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.