Bewoners Binnenveld gebruiken nieuw instrument Inwoneragendering  

Bij terugkomst van het reces waren wij als D66-fractie blij verrast dat er een eerste initiatief lag voor een inwoneragendering. Dit is een nieuw instrument van de gemeente Ede, dat op initiatief van D66 eerder dit jaar is ingevoerd. Als inwoners tenminste 350 handtekeningen ophalen kunnen ze een onderwerp agenderen bij de gemeenteraad en dit in de vergadering toelichten. Het initiatief is de uitwerking van een motie van D66 van 11 november 2021, die dit jaar dus in werking is getreden.

Initiatief van inwoners

Ca. 400 inwoners van het Binnenveld kwamen bij de raad met een initiatief om sluipverkeer in het Binnenveld tegen te gaan. Bovendien vroegen zijn aandacht voor de veelvuldige snelheidsovertredingen. Sluipverkeer hangt vooral samen met verkeersopstoppingen die er in de spits vaak zijn tussen Rhenen en Veenendaal en Wageningen en Ede. Een deel van dit verkeer perst zich door het Binnenveld, soms op hoge snelheid. Uit metingen van de gemeente blijkt dat 15% van het verkeer sneller rijdt dan 80 km, terwijl de maximumsnelheid 60 km/u is.

Voorstel raadsbreed aangenomen

De inwoners vonden bij de raad direct gehoor. Op initiatief van de SGP werd een amendement raadsbreed aangenomen dat oproept om zo snel mogelijk over mogelijke maatregelen in gesprek te gaan met inwoners (een zogenaamde ‘oploop’) en dan te komen tot een pilot in het eerste kwartaal van 2024, of eerder indien mogelijk. Een motie van D66 om bij die oploop ook meteen maatregelen tegen snelheidsovertredingen mee te nemen, werd door het college omarmd, en daarop teruggetrokken. Het doel om hiervoor aandacht te vragen was bereikt. Wij kunnen daarom terugzien op een geslaagd initiatief, dat de gemeente flink tot spoed aanzette. Als fractie zullen wij goed toezien dat het ook snel komt tot een passende uitvoering. Sluipverkeer is op de nauwe wegen van het Binnenveld gevaarlijk en zeker niet gewenst!

Als u ook een onderwerp wilt agenderen: het instrument lijkt goed te werken! Neem hier contact op met de griffie: https://www.ede.nl/bestuur-en-organisatie/blijf-op-de-hoogte-en-praat-mee