Ede als broedplaats voor innovatief ondernemerschap

Wij maken werk van missiegedreven innovatie. Beeld: Unsplash

De economie in onze regio is veel groter en internationaler dan we vaak denken. De gemeente Ede focust op agrifood en dat levert de regio veel op. Maar er is meer. Ook andere sectoren in het midden- en kleinbedrijf verdienen ruimte om te ontwikkelen.

De gemeente schept een gunstig vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven die bijdragen aan een circulaire en duurzame economie. Wij pleiten voor een ondernemersdesk, grensoverschrijdende samenwerking en het samenbrengen van kennis in een regionaal platform.

Het centrum van Ede heeft de afgelopen jaren al een aantal positieve impulsen gekregen, zoals een nieuwe bestrating, kunst, bomen en bankjes. De leegstand is echter weer een doorn in het oog. Een levendig centrum is zeker mogelijk als we kijken naar andere vergelijkbare steden zoals Amersfoort en Apeldoorn.

D66 Ede heeft het beleid voor een levendig centrum mede geïnitieerd: nu moet de gemeente scherpe keuzes maken, samen met ondernemers, vastgoedeigenaars, bewoners en bezoekers en de regierol op zich nemen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.