Ede als broedplaats voor innovatief ondernemerschap

De economie in onze regio is veel groter en internationaler dan we vaak denken. De gemeente Ede focust op agrifood en dat levert de regio veel op. Maar er is meer. Ook andere sectoren in het midden- en kleinbedrijf verdienen ruimte om te ontwikkelen. De gemeente schept een gunstig vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven die bijdragen aan een circulaire en duurzame economie. Wij pleiten voor een ondernemersdesk, grensoverschrijdende samenwerking en het samenbrengen van kennis in een regionaal platform.

Inrichten van ondernemersdesk

MKB bedrijven zijn goed in ondernemen, maar regels en regelingen zijn soms een sta-in-de-weg of worden niet benut. D66 wil een ondernemersdesk die ondersteunt bij bijvoorbeeld aanvragen van subsidies (lokaal, regionaal, nationaal en Europees). Zo kunnen ondernemers beter gebruik maken van bijvoorbeeld Green Deals van de Rijksoverheid. Het beste is om dit regionaal op te pakken, eventueel met Ede als voortrekker.

Een diepgravende scan van de huidige regeldruk is nodig om te zien waar verlichting mogelijk is. De gemeente Ede moet ruimte en faciliteiten creëren voor broedplaatsen, innovatielabs en startups. Denk bijvoorbeeld aan innovatieworkshops om het potentieel te ontdekken en bij elkaar te brengen.

Stimuleer regionale, nationale en Europese samenwerkingen

De economie van de gemeente Ede is sterk vervlochten met de regio, maar diverse bedrijven opereren nationaal en internationaal. D66 wil die grensoverschrijdende samenwerkingen ondersteunen en ziet ook kansen voor een regioaanpak voor innovatie en kennisplatforms. Concreet wil D66 verregaande samenwerking in de regio met innovatieversnellers als Startlife Wageningen en Barneveld Tomorrow. Daarnaast wil D66 zich inzetten voor versterkte samenwerking met Duitse gemeenten via de Euregio Rijn-Waal. Op die manier kunnen we ook middelen vanuit de EU investeren in onze gezamenlijke arbeidsmarkt of openbaar vervoer.