Freek Jan Koekoek

Beeld: Foto: Gertjan van Ginkel

  • 58 jaar
  • Groningen
  • Bennekom

Na vier jaar warmlopen in de Edese politiek, als fractievolger, is mijn missie hetzelfde gebleven. Dit is eerlijk en daadkrachtig bestuur mogelijk maken, gericht op de lange termijn, dat rekening houdt met kwetsbare groepen en belangen. Kwetsbare belangen zijn bijvoorbeeld natuur en milieu. Het draagvlak voor de politiek staat nog altijd onder druk, en de populistische golf houdt aan. Dat is ook in Ede goed te merken in onderwerpen als de energietransitie, huisvesting van asielzoekers en landbouw versus natuur. Juist in Ede, dat van oudsher vrij conservatief kiest, kan het sociaal-liberale geluid van D66 een verschil maken. Vanuit deze missie is niet alleen het raadswerk zelf belangrijk, maar juist ook het versterken van de band met de kiezers en van de partij. Aan beide laatste onderwerpen hebben we de laatste jaren hard gewerkt, met thema-avonden, fietstochten en een open deur voor alle nieuwe leden en geïnteresseerde burgers. Het is belangrijk dat wij de burger op allerlei manieren bij de politiek betrekken en de drempel zo laag mogelijk maken.

Als nieuwe politicus leerde ik de afgelopen raadsperiode het politieke handwerk kennen. Met onze kleine fractie hebben we harmonieus samengewerkt en vanuit een oppositierol positie ingenomen op veel dossiers. Ik was verantwoordelijk voor energietransitie, doorfietsroute, ‘Bennekomse zaken’, natuur en landbouw. Met optredens binnen en buiten de raad heb ik zichtbaarheid verworven en invloed kunnen uitoefenen. Een snel succes in Bennekom was het invoeren van de reclamebelasting, waardoor we de traditie van inspirerende activiteiten in het centrum versterken. Het voordeel van de belasting is dat grote ketens zich nu niet aan de kosten kunnen onttrekken. Op het dossier energietransitie drongen we aan op daadkracht en benadrukten we dat alleen makkelijke maatregelen zoals zon op daken onvoldoende zijn. Wij willen zon op daken, restgronden én op land, maar wel goed ingepast in het landschap. Als de kiezer het wil, ga ik graag nog vier jaar door als raadslid.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De uitkijktoren in de Binnenveldse Hooilanden. Dit natuurgebied is een burgerinitiatief dat in korte tijd al erg veel bijzondere vogels een plek geeft in het Binnenveld. Door de samenwerking met boeren en burgers is het ook een voorbeeld voor de rest van het buitengebied.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Zorgen dat mensen meer buiten kunnen zijn, om te wandelen, sporten of bijvoorbeeld kamperen, in een schone omgeving en genietend van de Edese landschappen.
Burgers helpen om meer betrokken te zijn bij projecten van de gemeente en om hun weg te vinden. Dit kan door als politicus vanaf het begin van een project aanwezig te zijn en contact met burgers op te zoeken. Een andere kans is als Park de Hoge Veluwe zich meer openstelt voor de omgeving, zowel voor mens en dier. Het Park staat helaas soms met de rug naar de omgeving door bv de ecoducten deels te sluiten en het jaarabonnement duurder te maken.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Minder partijpolitiek en meer open uitwisseling in de gemeenteraad, maar wel op hoofdlijnen. De ellenlange vergaderingen kunnen wel wat korter. Als raadslid moet je niet het werk van de ambtenaren en het College willen overdoen.
  • Een schonere landbouw en een ecologisch diverser landschap, ook in het agrarisch buitengebied.
  • Burgers en organisaties die zich meer eigenaar voelen van de gemeente en zijn projecten.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 kreeg ik met de paplepel ingegeven, want mij moeder was ook al eens raadslid, in het noorden van het land. Met de opkomst van het populisme werd ik zelf politiek actief, zo’n zes jaar geleden. Inmiddels weet ik dat politiek een werkwoord is. Talloze mensen zetten zich hier gelukkig voor in, binnen en buiten politieke partijen. Zelf herken ik mij in de waarden van D66: democratisch, sociaal en liberaal.