Meer woningen en een aantrekkelijke woonomgeving

Beeld: D66

Een aantrekkelijke woonomgeving bestaat wat D66 betreft uit een betaalbare woning, een groene omgeving, goede faciliteiten en goede bereikbaarheid. Door de prachtige woonomgeving die onze gemeente is, weten velen Ede te vinden als hun nieuwe thuis. Niet alleen onze prachtige natuur, maar ook onze goede bereikbaarheid en ons goede openbaar vervoer maken Ede een geliefde woonplaats.

Om te voldoen aan de woningvraag en om iedereen een passend en betaalbaar thuis te kunnen bieden moet er wat D66 gebouwd worden. Wat D66 betreft doen we dat meer in de stad, met hoogbouw waar mogelijk, levensloopbestendig, circulair en met behoud van natuurgebieden.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.