Waar een wil is, is een plek

Ede, neem je verantwoordelijkheid voor humane opvang voor vluchtelingen! Die boodschap gaven 365 Edenaren via hun petitie aan de Edese raad. D66 Ede vroeg een debat aan om die oproep over te brengen aan het College.

Laat mensen niet buitenslapen

Uit Ter Apel blijven we beelden zien van mensen die asiel aanvragen en buiten moeten slapen. Het zijn mensonterende toestanden. Onacceptabel in een welvarend land als Nederland. Ook Ede moet daarin de verantwoordelijkheid nemen die past bij de grote gemeente die we zijn. Waar een wil is, is een plek, zo zeggen de petitiehouders terecht. Dus gemeente, ga aan de slag om snel een locatie te zoeken voor deze mensen!

Kop van Deelen

D66 vindt het onverteerbaar dat we bij de Kop van Deelen al ruimte hebben vergund voor de opvang van vluchtelingen, terwijl die nog steeds leeg staat. Daarom willen we dat het COA, de staatssecretaris alles op alles zetten om de druk op Ter Apel zo snel mogelijk te verlichten door mensen naar de Kop van Deelen te brengen. D66 roept de gemeente op deze situatie onder de aandacht te brengen.