Verkiezingsprogramma D66 Ede 2022-2026

Beeld: Verkiezingsprogramma D66

D66 Ede presenteert het verkiezingsprogramma: Bouwen aan een Ede voor iedereen. In ons nieuwe verkiezingsprogramma zetten we in op goed onderwijs, een leefbaar klimaat en meer woningen in Ede. Onze gemeente heeft zoveel moois te bieden. Een prachtige omgeving om goed te onderhouden. Inwoners die gelijke kansen verdienen. Een gemeente waarin iedereen vrij is en we niemand laten vallen. In de afgelopen raadsperiode hebben wij juist voor klimaat, onderwijs en wonen met succes onze stem laten horen. In de komende vier jaar zijn wij bereid om verantwoordelijkheid te nemen in het college. Er zijn grote opgaves: woningnood, het klimaat en waarden die veranderen in de maatschappij.

Thema 1: Duurzaam bouwen aan de groei van Ede

D66 wil dat de gemeente ruimte biedt door meer te investeren in betaalbare, duurzame en goede woningen. We willen de vele familiebedrijven die Ede heeft verder ondersteunen. Innovatie stimuleren en een goede verbinding maken met de EU en investeren in een levendig centrum. We willen stimuleren dat woningen circulair gebouwd worden, recyclebaar en met materialen uit de omgeving. Nieuwe woningbouw moet goed aansluiten op openbaar vervoer en fietspaden.

Thema 2. Bouwen aan een schone omgeving

D66 pleit voor een betere balans tussen natuur, landbouw, woningbouw en energievraag. Onze prachtige natuur – van Deelerwoud tot De Kraats – heeft ruimte nodig om te kunnen ontwikkelen. De Edese omgeving staat echter onder druk. Veel klimaatgrenzen worden nu overschreden. Intensieve landbouw heeft een forse impact op fijnstof en stikstof in de lucht. Bovendien moeten we ruimte maken voor voldoende betaalbare woningen en de groeiende energievraag. We willen meer ondersteuning voor Edese huishoudens en bedrijven voor vermindering energie- en watergebruik en stop voedselverspilling. We willen naar 30 km zones in de stad en 60 km door natuurgebieden. D66 wil de komende jaren vaart maken met het aanleggen van duurzame energie.

Thema 3. Bouwen aan gelijke kansen

D66 wil dat iedereen in Ede gelijke kansen krijgt om het beste uit zichzelf te halen. Een gelijke behandeling door middel van goed onderwijs, een gezonde levensstijl en toegang tot werk, ongeacht leeftijd, achtergrond of geloof is waar we ons voor willen inzetten. Als gemeente moeten we ons ervoor inzetten dat iedereen zich thuis voelt in de mooie gemeente die wij thuis noemen. Edese LHBTI-inwoners voelen zich niet altijd veilig en geaccepteerd. Minderheden of andere groepen die in de verdrukking dreigen te komen, verdienen een overheid die hen ziet, ondersteunt en beschermt. We streven naar een gezonde samenleving waar sport, beweging en gezond eten worden bevorderd en waar aandacht is voor de mentale gezondheid van burgers.

Thema 4. Bouwen aan ruimte voor inwoners om mee te doen

De inwoners van Ede meer en beter betrekken bij gemeentelijk beleid: we willen de D van D66 tot leven laten komen in Ede in de vorm van echte participatie. Het betrekken van burgers bij gemeentelijk beleid is voor D66 van grote waarde: het leidt tot meer ideeën, draagvlak, betrokkenheid en tevredenheid. Daarbij moet de politiek ook goed het algemene belang in het vizier houden. Juist in deze dynamische tijd waarin vertrouwen onder druk staat, is er meer behoefte dan ooit om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. Dat kan als onze gemeente nog actiever werk maakt van inspraak, participatie een vast onderdeel van beleid maakt en echt luistert.