Meer woningen en een aantrekkelijke woonomgeving

Een aantrekkelijke woonomgeving bestaat wat D66 betreft uit een betaalbare woning, een groene omgeving, goede faciliteiten en goede bereikbaarheid. Door de prachtige woonomgeving die onze gemeente is, weten velen Ede te vinden als hun nieuwe thuis. Niet alleen onze prachtige natuur, maar ook onze goede bereikbaarheid en ons goede openbaar vervoer maken Ede een geliefde woonplaats. Om te voldoen aan de woningvraag en om iedereen een passend en betaalbaar thuis te kunnen bieden moet er wat D66 gebouwd worden. Wat D66 betreft doen we dat meer in de stad, met hoogbouw waar mogelijk, levensloopbestendig, circulair en met behoud van natuurgebieden.

Meer woningen in de stad en niet in de natuur

Maak van overtollige kantoren en winkels woningen. Laat hoogbouw toe, maar niet te dicht bij de natuur. Ontwikkel nieuwe, aantrekkelijke locaties om te wonen: ga creatief om met de ruimte binnen in de stad en verplaats bedrijventerreinen in de stedelijke omgeving naar de randen van de bebouwing.

Versnel de bouw van woningen voor starters en senioren

D66 wil gemeentelijk beleid voor doorstroming in de woningmarkt, zowel in de stad als in de dorpen. Dan kunnen meer starters een woning huren of kopen. Senioren krijgen zo meer kans om een levensloopbestendige woning te vinden, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen als zij dat willen.

‘Het volgende station is Veenendaal – Ede-West’

Het intercitystation Veenendaal-De Klomp staat op Edes grondgebied, maar wordt beperkt door Edenaren gebruikt. Wij zien voor ons dat het station omgedoopt wordt tot Veenendaal – Ede-West. D66 wil dat rond het station een gebied voor wonen en werken wordt ontwikkeld, met goede snelverbindingen voor fiets of met de bus naar Ede-Stad en het buitengebied.

Bouw circulair

Nieuwe woningen moeten zoveel mogelijk worden gebouwd met grondstoffen die 100% recyclebaar zijn en dus opnieuw als grondstof gebruikt kunnen worden. Zo voorkom je schadelijke uitstoot naar lucht, water en bodem. De gemeente heeft daarbij een voorbeeldfunctie, dus dit geldt ook voor bijvoorbeeld gemeentelijke sportaccommodaties. D66 pleit ervoor dat Ede bij nieuwbouw een ‘materialenpaspoort’ verplicht stelt, vooruitlopend op landelijke wetgeving hierover.

Bekijk goed welk vakantiepark een woonbestemming krijgt

Recreatiewoningen in de gemeente Ede worden steeds meer oneigenlijk gebruikt voor permanent wonen en huisvesting van arbeidsmigranten. Wij zijn tegen legalisering van wonen op parken in of bij natuurgebieden. Als gevolg van bestemmingswijziging naar woning stijgt de waarde van het onroerend goed aanmerkelijk. Deze waardestijging wordt tegelijk met de legalisering met de eigenaar verrekend en ingezet in een fonds (vergelijkbaar met het bomenfonds), waaruit herstructurering van recreatieparken en -woningen wordt gefinancierd (bijvoorbeeld teruggeven aan de natuur). Alser handhaving nodig is, staat daarbij wel de menselijke maat voorop en geldt als prioriteit om deze mensen te helpen met een goede alternatieve woning.