Vijf plannen voor betaalbaar wonen in Ede

De huizenprijzen blijven maar stijgen. Een betaalbare woning is voor veel Edenaren onbereikbaar. D66 wil aan de slag om te zorgen dat de woningmarkt weer gaat werken voor iedereen. Daarom willen we meer woningen bouwen, vooral voor starters en senioren. Dit zijn onze plannen:

1. Maak woningen van winkels en kantoren

In Ede staan nog veel winkels en kantoren leeg. Op plekken die goed geschikt zouden zijn voor woningen. Dat is zonde, dus D66 wil dat Ede gaat investeren om die winkels en kantoren te gaan omvormen tot woningen. Zo gaan we creatief om met de ruimte binnen in de stad. Ook kunnen we bedrijventerreinen in de stedelijke omgeving verplaatsen naar de randen van de bebouwing. Zo spelen we ruimte vrij voor woningen en ontzien we de Edese natuur.

2. We gaan de hoogte in

D66 wil dat we gaan bouwen om meer mensen een woning te bieden, maar de natuur ontzien. Daarom kiezen we voor meer hoogbouw. De afgelopen jaren zijn er veel eensgezinswoningen gebouwd. Terwijl er steeds meer huishoudens van één of twee personen zijn, die juist op zoek zijn naar een mooi en betaalbaar appartement. Daar willen we in voorzien door meer hoogbouw toe te staan in de stad.

3. Meer ruimte voor openbaar vervoer

Voor nieuwe bouwlocaties is het belangrijk hoe inwoners er moeten komen. D66 wil dat nieuwe wijken goed aangesloten zijn op openbaar vervoer. Zo blijven we niet afhankelijk van de auto en steeds grotere wegen. D66 wil bijvoorbeeld dat rond het station Veenendaal – De Klomp een gebied voor wonen en werken wordt ontwikkeld, met goede verbindingen voor de fiets en bus naar Ede-Stad en het buitengebied.

4. Meer seniorenwoningen in Ede

Een goed huis is van groot belang om fijn oud te worden. Veel ouderen wonen nog in een huis dat te groot is om goed bij te houden. Of een huis waar je moeilijk kan wonen als je slecht ter been bent, of vaak hulp nodig hebt. Dat is zonde en daarom wil D66 meer seniorenwoningen. Bijvoorbeeld in seniorenhofjes of woningen die levensloopbestendig zijn en dichtbij voorzieningen. Zo kunnen ouderen genieten van hun oude dag en kunnen vaak jonge gezinnen doorstromen naar een groter huis.

5. De menselijke maat
in de handhaving

De gemeente Ede controleert zeer streng en intensief of mensen permanent op een recreatiepark wonen. D66 is ook tegen permanente bewoning, maar wil wel de menselijke maat terug in de handhaving. In de huidige woningmarkt zijn er namelijk amper alternatieven voor deze mensen. D66 wil ambtelijke capaciteit vooral inzetten om de doorlooptijd van nieuwe woningbouwprojecten korter te maken. Bij recreatieparken dichtbij de bebouwde kom willen we kijken of het een woonbestemming kan krijgen.