Regenboogvoorstel aangenomen!

Gelderlander - Beeld: Herman Stöver

Als één na laatste gemeente sluit Ede zich aan bij de Regenbooggemeenten. D66 heeft daarvoor samen met een brede coalitie een initiatiefvoorstel ingediend. D66-raadslid Stephan Neijenhuis diende dit voorstel in samen met raadsleden van GroenLinks, GemeenteBelangen, PvdA, VVD, CDA en fractie Wijnsouw. Ook stellen de raadsleden voor dat het College extra lhbti-beleid moet gaan voeren en daartoe een intentieverklaring te ondertekenen met de Minister van OCW. D66 hoopt dat dit een mooie stap is om te gaan werken aan meer veiligheid en sociale acceptatie van onze lhbti-inwoners.

Regenbooggemeenten

In de Regenbooggemeenten werken gemeenten samen om de sociale acceptatie en veiligheid van hun lhbti-inwoners te verbeteren. Stephan Neijenhuis (D66): “Het verbeteren van de sociale acceptatie en veiligheid van onze lhbti-inwoners is van enorm belang zodat zij zichtbaar zichzelf kunnen zijn in de gemeente Ede. Ik vind het geweldig dat de gemeenteraad ons voorstel heeft aangenomen om Ede te laten aansluiten bij de Regenbooggemeenten!”

Daad bij het woord

Voor de indienende partijen is het van groot belang dat het initiatiefvoorstel de daad bij het woord voegt. Neijenhuis: “Het is een geweldig statement dat Ede een Regenbooggemeente is. Maar dat is slechts het begin. We moeten gaan werken aan effectief beleid om de acceptatie en veiligheid te verbeteren. Daarom hebben we niet alleen dit voorstel ingediend, maar ook een initiatiefnota met verschillende maatregelen die de basis kunnen vormen voor goed lhbti-beleid in Ede.” In de Initiatiefnota stellen de raadsleden onder andere voor om op regelmatige basis de veiligheid van lhbti-inwoners ter sprake te laten komen in het “driehoeksoverleg” over de veiligheid in Ede, specifieke aandacht te besteden aan lhbti-inwoners bij het eenzaamheidsbeleid en op Coming Out Day de regenboogvlag te laten wapperen bij het gemeentehuis.