Voor een mooi Bennekom

Namens D66 Ede nam Freek Jan Koekoek uit Bennekom deel aan het debat van de Dorpsraad Bennekom. Bij dit debat presenteerde hij de speerpunten van D66 om Bennekom mooier te maken en te zorgen dat Bennekomse starters en senioren weer een passende en betaalbare woning kunnen vinden.

Groen Bennekom

D66 wil voorop lopen met groene energie en minder fijnstof, ook in Bennekom. We willen prioriteit voor de fiets in Bennekom en daarom maximaal 30 km/u in de bebouwde kom op wegen waar fietsers op de rijbaan rijden. D66 zet in ok de transitie naar duurzame energie en wil het groen behouden in en rondom ons dorp.

Woningen voor starters
en senioren

Alle Bennekommers hebben recht op een betaalbare en passende woning. Daarom wil D66 graag meer bouwen, maar wel voornamelijk binnen de bebouwde kom om de natuur te ontzien. Daarbij is het belangrijk om duurzaam, levensloopbestendig en met oog voor de leefomgeving te bouwen.

Bennekomse kandidaten

Op de lijst van D66 Ede staan veel kandidaten uit Bennekom. Naast Freek Jan Koekoek op nr. 4 staat Louke Koopmans-van Beek op de 2e plaats. Op 6 volgt Marjolein Harbers en op 10 staat Richard Hoogland.