Privacy voorop, ook in het zwembad

Zwembad de Peppel gaat een nieuw digitaal ticketsysteem introduceren. Als D66 Ede zijn we enthousiast over zulke ontwikkelingen, als dat de service voor zwembadbezoekers verbetert. De bescherming van privacy moet echter wel vooropstaan. Daarom heeft D66-raadslid Stephan Neijenhuis daarover raadsvragen gesteld aan het college.

In de EdeStad van 13 april 2023 viel te lezen dat zwembad De Peppel gaat overstappen op een digitaal ticketsysteem. Via dit systeem kunnen mensen thuis online en op locatie toegangskaartjes kopen en via een app de vorderingen van hun kind op zwemles volgen. In zwembad De Vrije Slag wordt op dit moment al gewerkt met een systeem waarbij mensen bij aanschaf van een meerbadenkaart verplicht zijn om online een tijdstip te reserveren. Hoewel al deze functies een duidelijke meerwaarde kunnen hebben voor de bedrijfsvoering van de zwembaden en in sommige gevallen ook voorzien in de behoefte van zwembadbezoekers, levert deze overgang ook vragen op bij sommige inwoners. Is het wel proportioneel om voor zoiets als toegang voor het zwembad zo veel persoonsgegevens van mensen te vragen?

Daarom stelt D66 de volgende vragen aan het College:

  • Wat is het tijdpad van invoering van het digitaal ticketsysteem bij zwembad De Peppel?
  • Op welke wijze is de gemeente tot nu toe betrokken geweest bij de vormgeving van het digitaal ticketsysteem om publieke belangen zoals privacy te waarborgen en op welke manier is de gemeente voornemens betrokken te blijven?
  • Op welke wijze zijn zwembadbezoekers betrokken bij de vormgeving van het digitaal ticketsysteem? Is er inzicht in de behoefte aan deze nieuwe functies?
  • Kan er precies uitgelegd worden op welke functies bij het zwembad het nieuwe digitale systeem van toepassing zal zijn?
  • Kan daarbij per functie worden vermeld of er ook een niet-digitaal alternatief beschikbaar blijft, zoals toegang tot zwembad, het bestellen van consumpties of het volgen van zwemlessen?
  • Wat kunnen ouders zich voorstellen bij een digitaal systeem waarbij de zwemlessen van kinderen gevolgd kunnen worden? Welke aspecten van zwemlessen kunnen gevolgd worden die niet op een andere manier met ouders kunnen worden gedeeld?
  • Hoeveel extra administratieve handelingen levert dit nieuwe digitale volgsysteem voor zwemlessen op voor zwemleraren?
  • Zijn er extra kosten voor het zwembad bij de invoering van dit systeem of levert het juist een besparing op? Zo ja, om welke orde van grootte gaat het qua bedrag?
  • Op welke manier wordt het nieuwe digitale ticketsysteem doorgelicht door een privacy expert en/of jurist (specialisatie AVG) om ervoor te zorgen dat de privacy van bezoekers voldoende gewaarborgd is?
  • Vindt de gemeente het proportioneel dat het gebruik van een meerbadenkaart voor zwembad De Vrije Slag niet mogelijk is zonder online reservering? Zo ja, waarom? Zo nee, is de gemeente hierover het gesprek aangegaan met zwembad De Vrije Slag?