De levendigheid terug in Ede Centrum

Het centrum van Ede heeft de afgelopen jaren al een aantal positieve impulsen gekregen, zoals een nieuwe bestrating, kunst, bomen en bankjes. De leegstand is echter weer een doorn in het oog. Een levendig centrum is zeker mogelijk als we kijken naar andere vergelijkbare steden zoals Amersfoort en Apeldoorn. D66 Ede heeft het beleid voor een levendig centrum mede geïnitieerd: nu moet de gemeente scherpe keuzes maken, samen met ondernemers, vastgoedeigenaars, bewoners en bezoekers en de regierol op zich nemen.

Het winkelgebied aantrekkelijker maken door de leegstand terug te dringen.

Een gemeente van 119.000 inwoners verdient een centrum waar je graag komt. Op dit moment zijn er te veel leegstaande winkels en liggen de huidige bedrijven te ver uit elkaar. Daardoor is het moeilijk de levendigheid te vinden die burgers en bezoekers zoeken. Dit vraagt om budget om een compacter, toegankelijker centrum te maken, waar je winkels, horeca, ontmoetingsplekken en cultuur op logische plekken bij elkaar vindt. De gemeente investeert dan bijvoorbeeld in het uitkopen van eigenaren en het stedenbouwkundig verkleinen van het winkelgebied, bijvoorbeeld door bestemmingen te wijzigen van winkel- naar woonbestemming.

De gemeente faciliteert samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaars, financiers, bewoners en culturele instellingen.

De gemeente moet sturend optreden om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen elkaar opzoeken voor samenwerking: van marktpartijen tot bewoners en culturele instellingen. Een tijdelijke invulling van leegstaande winkels geeft ook levendigheid, zoals de ‘Het Goede Ontmoeten’-initiatief in de Vendelstraat, waardoor je kan kennismaken met gezond en duurzaam voedsel uit de FoodValley. D66 pleit voor creatief gebruik van deze panden voor bijvoorbeeld exposities of als repetitieruimte.