Een veilig Ede

Of je nu in Ede stad of in een van de dorpen woont: het is cruciaal dat je je veilig voelt. Veiligheid betekent voor D66 ook dat – naast wijkagent en BOA’s in je buurt – je online privacy ook zoveel mogelijk gewaarborgd wordt.

Veilige buurten met wijkagenten, meer BOA’s en meer samenwerking

‘Liever één agent in de wijk, dan tien camera’s aan de muur’. D66 gelooft in laagdrempelig aanwezig zijn in de buurt, door zowel politie als Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s). In samenwerking met de gemeente en welzijnsorganisaties moet veel meer de nadruk liggen op voorlichting en aanspreekbaar zijn in de buurt. D66 ziet graag uitbreiding van het aantal BOA’s. Zij houden toezicht in wijken en buurten, kunnen handhaven, maar zij zijn ook voor veel bewoners een laagdrempelig aanspreek-en informatiepunt. In de Edese veiligheidsaanpak spelen de BOA’s een belangrijke rol, maar er moet wel altijd een heldere taakverdeling blijven bestaan met de politie. D66 wil niet dat veiligheidsmaatregelen de privacy van burgers in gevaar brengen.

D66 is voorstander van centrale vuurwerkshows op verschillende locaties in Ede en de dorpen

Dergelijke goed georganiseerde evenementen waarborgen een veiliger jaarwisseling voor mens en dier en minder uitstoot van schadelijke stoffen. De inwoners van de gemeente kunnen meedenken over locatie en uitvoering.

D66 pleit voor een goede regulering van softdrugs

D66 pleit voor een realistisch gemeentelijk softdrugsbeleid, met een gereguleerde markt waar dat kan. Voorlichting, preventie en testbeleid van drugs is absoluut nodig. Gemeenten kunnen in de nabije toekomst deelnemen aan een experiment met legale wietteelt en gecontroleerde verkoop; wat ons betreft doet Ede hieraan mee. Drugsgerelateerde criminaliteit moeten we tegelijkertijd hard bestrijden.

Gemeente Ede moet ook veiligheid op de digitale snelweg kunnen garanderen

Voor vrijwel alle gemeentelijke diensten moet je persoonlijke gegevens achterlaten, al dan niet met DigiD. Als inwoner moet je erop kunnen rekenen dat deze gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt aangeleverd. D66 wil een proactief beleid om zo’n veilige digitale snelweg te garanderen. Dat kan met een tweejaarlijkse gemeentescan voor gegevensbescherming (AVG), goed toezicht op het gebruik van algoritmes en inzet ethische hackers om lekken op te sporen. Bij al haar digitale activiteiten moet de gemeente Ede privacy van haar burgers centraal stellen.