Kunst en cultuur voor iedereen

In onze gemeente blijven de uitgaven aan cultuur achter bij ambities die passen bij een stad als Ede. Daarom zal D66 zich blijvend inzetten voor een stevige culturele sector in Ede. Kunst en cultuur inspireert, ontroert en confronteert. Op cultureel gebied heeft Ede een mooi aanbod, maar lang niet iedereen komt ermee in aanraking. Ede telt veel kleine musea, 150 buitenkunstwerken, een wereldberoemd museum met beeldentuin, een openluchttheater, een klein theater en een poppodium. Daar moeten we als Ede zuinig op zijn en in blijven investeren.

Ontwikkel een langetermijnvisie op kunst en cultuur en durf te investeren

De gemeente Ede is de enige 100.000+-gemeente zonder groot theater. Dat maken we gelukkig goed met veel andere unieke culturele voorzieningen en mooie theaters, maar dit vraagt wel om actie om die voorzieningen in stand te houden. Wat D66 betreft, gaan we in Ede aan de slag met een echte lange termijn cultuurvisie. Wat D66 betreft past bij een visie ook de bereidheid om te investeren. D66 wil daarom toewerken naar het landelijk gemiddelde van €292 aan uitgaven aan cultuur en sport per persoon.

Impuls voor de podiumkunsten in Ede

Sinds de Reehorst gestopt is met een theaterprogramma mist Ede een grote theaterzaal. Als enige van alle 100.000+-gemeenten. Cultura voert een mooi programma op, maar de zaal is klein, slechts op concerten ingericht en aan verbouwing toe. Dat wil D66 aangrijpen om te zorgen voor een volwaardige theaterzaal die past bij de grootte van de gemeente Ede. Verder staat D66 voor een goede culturele invulling van parels zoals het Openluchttheater, de Edesche Concertzaal en de Stingerbol.

Cultuur is van iedereen: stel een cultuurraad in

D66 wil een divers samengestelde cultuurraad die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geeft op haar cultuurbeleid. Met zo’n cultuurraad wordt duidelijk wat de behoeftes van inwoners zijn en krijgt de Edese culturele sector de stem die het verdient. Daarnaast zou het als platform kunnen dienen voor culturele instellingen om gezamenlijke initiatieven te ontplooien en de samenwerking verder op te zoeken.

Kinderen en jongvolwassenen mogen meer in aanraking komen met kunst en cultuur

Iedere Edese scholier moet wel een keer in het Kröller-Müller Museum zijn geweest en/of hebben genoten van een van onze andere culturele attracties: Dat wil D66 organiseren! Cultuur is een pijler onder de rijke schooldag. Ieder kind moet de kans krijgen om zijn/haar creativiteit kwijt te kunnen. De gemeente moet dan ook wat D66 zoveel mogelijk de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan musea bezoeken, muzieklessen of andere kunstzinnige activiteiten.

Zet kunst en cultuur ook in voor verbinding en integratie

Cultuur overbrugt verschillen en verbindt mensen, zoals in 2021 in het jongerenproject Meet the ancestors van Cultura en het YOUNG concertgebouworkest dat neerstrijkt in Akoesticum. Wat D66 betreft kan het verbindende karakter van kunst en cultuur nog meer worden ingezet in bij integratie van vluchtelingen maar ook om de verschillende culturele groepen in Ede te verbinden.

Lokaal talent verdient vaker een podium

Ede is een gemeente met een rijke schaar aan lokaal georganiseerde evenementen. Met een snelgroeiend aantal Edenaren wonen ook steeds meer talentvolle zangers, dansers, dichters, schilders en andere virtuozen in Ede. Om Edese individuen zo veel mogelijk de ruimte te geven, roept D66 de gemeente op om zoveel mogelijk podium te bieden aan lokaal talent.

De bibliotheek in Cultura open op zondagen

De bibliotheek biedt een leven lang leesplezier en een fantastische plek om in rust te kunnen studeren. Juist op zondag willen veel mensen lezen of studeren, dus D66 wil dat de bibliotheek ook op zondag open gaat. Ook willen we dat Cultura in gesprek gaat met studenten en leerlingen voor meer studieruimte, bijvoorbeeld in examen- en toetsweken.

Cultuur op een prominente plek in de Frisokazerne

De Frisokazerne kan een culturele hotspot worden in de Veluwse Poort. In het Akoesticum kun je concerten en culturele events bijwonen, maar veel Edenaren weten dat amper. Financiële ondersteuning voor het Akoesticum en een proactieve cultuuraanpak moeten resulteren in meer betrokkenheid van de Edese samenleving bij dit landelijke trainingscentrum voor de cultuur. Er is hiervoor een plan aangenomen door de raad, waar D66 daadkracht bij wil zien.

Breng nieuw erfgoed in kaart en behoud het huidige cultureel erfgoed

In Ede is in het verleden veel cultureel erfgoed verloren gegaan. Dat wil D66 voorkomen door het huidige erfgoed goed te onderhouden, ’jong erfgoed’ in kaart te brengen en altijd eerst renovatie te onderzoeken bij plannen voor sloop van gebouwen.