Transparantie: de nieuwe standaard

Een betrouwbare gemeente neemt haar burgers wat D66 betreft zo veel mogelijk mee in haar besluitvormingsproces. Op deze manier kunnen fouten worden voorkomen en biedt de gemeente zoveel mogelijk de ruimte om mee te kijken. Wij zien kansrijke mogelijkheden voor meer transparantie.

D66 wil een jaarlijkse Democratische APK waarin de raad en het college kritisch reflecteren op de stand van de democratie in onze gemeente

Reflecteren in een democratie is erg belangrijk. Het vermogen om zelfkritisch te kunnen blijven maakt ons een sterke democratie. Wat D66 betreft zou er jaarlijks stilgestaan moeten worden bij de werking van onze lokale democratie en de stand van participatie. Daarom kiest D66 voor een jaarlijkse democratische APK.

D66 wil dat elk belangrijk besluit wordt voorzien van een lobbyparagraaf. Een duidelijk overzicht van de bij het besluit betrokken partijen

Sommige burgers of groepen hebben meer mogelijkheden om hun stem te laten horen dan anderen. Lobbygroepen weten hun weg goed te vinden, ook in ons lokale democratische proces. Om helder te krijgen wie waar aan tafel heeft gezeten, stelt D66 voor om aan belangrijke besluiten een ‘lobbyparagraaf’ toe te voegen. In de paragraaf zou dan een overzicht staan van de organisaties/groepen waarmee is gesproken bij de totstandkoming van het betreffende besluit.

Openbare coalitieonderhandelingen

D66 wil gebruik maken van de ervaringen uit Wageningen of de Utrechtse Heuvelrug om de coalitieonderhandelingen meer in de openbaarheid uit te voeren. Op die manier is voor iedereen transparant welke keuzes waarom gemaakt worden.

D66 wil een duidelijk proces voor vertrouwelijke stukken

Vertrouwelijkheid is soms nodig, maar alleen bij hoge uitzondering en onder voorwaarden. D66 wil in ieder geval dat er een termijn wordt afgesproken, waarna de voorheen vertrouwelijke stukken op een goed vindbare pagina openbaar worden gemaakt. D66 wil dat de notulen van de vergaderingen van het College en het presidium telkens zo snel mogelijk openbaar en makkelijk vindbaar dienen te worden gemaakt. D66 wil dat alle overwegingen op basis waarvan het gemeentebestuur besluiten heeft genomen, worden gepubliceerd.