Jongerenraad: het perspectief van de toekomst

Wil je toekomstbestendig beleid maken? Betrek dan juist de generatie van de toekomst. D66 wil dat jongeren een prominentere rol krijgen in de toetsing van beleid met impact op de toekomst . Denk aan thema’s als wonen, bereikbaarheid en duurzaamheid: het perspectief van jongeren is daarbij onmisbaar. De gemeente moet de jongerenraad een prominentere rol geven, ook in samenspraak met de gemeenteraad.

Maak beleid met impact op jongeren samen met de jongerenraad

toekomst van Ede is de leefomgeving die we als samenleving voor de volgende generatie achterlaten. Jongeren moeten volgens D66 veel meer worden betrokken bij het maken van beleid, vooral als het om visiestukken gaat over de toekomst van Ede, of over onderwerpen die jongeren raken. De jongerenraad kan hierin een belangrijke rol vervullen als intermediair tussen hun achterban en gemeenteraad en college.

Laat kinderen en jongeren kennismaken met de lokale democratie

D66 wil dat de gemeente jongeren via scholen actief gaat uitnodigen om kennis te maken met de lokale democratie.