Volgende formatie zo veel mogelijk openbaar

De volgende coalitieonderhandelingen moeten zo veel mogelijk in de openbaarheid plaatsvinden. D66 diende samen met Mens & Milieu Ede een motie in met die strekking. De raad nam met een kleine meerderheid deze motie aan.

Voorstellen

Naar aanleiding van deze motie zal de griffie voorstellen voorbereiden. Met deze voorstellen kan de raad een afweging kunnen maken hoe de volgende formatie ingestoken zal worden. Deze vindt plaats in 2026 na de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Traditiegewijs heeft daarbij de grootste partij het voortouw.

Openbare brief en debat

Met deze motie wordt een stap gezet naar meer transparantie. D66 vindt dat van groot belang, zodat mensen weten wat er met hun stem gebeurt na de verkiezingen. Daarom heeft D66 Ede tijdens de formatie ook per openbare brief laten weten wat de inzet van de partij was en gevraagd om een openbaar debat over het advies van de informateur. Lees hieronder de brief terug: