De keuze van D66 Ede in de formatie

Op 20 april jl. werd bekend dat de beoogde nieuwe coalitie van de gemeente Ede zou bestaan uit de partijen SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen, CDA en PvdA. Zonder D66 Ede dus.

D66 Ede betreurt deze uitkomst. Als fractie willen we recht doen aan het progressieve mandaat van onze kiezer. We hebben geconcludeerd dat beter te kunnen als grootste oppositiepartij dan als “bijwagen” in een conservatief college.

Alles op alles voor een beter alternatief

Twee weken geleden presenteerde de informateur zijn advies voor een coalitie van SGP-CU-CDA-GB-D66. In het debat hebben D66 en veel andere partijen aangegeven deze coalitie niet in balans te vinden en een weinig vruchtbare samenwerking met de oppositie te verwachten.

De afgelopen weken heeft D66 Ede constructieve gesprekken gevoerd en veel voorstellen gedaan om recht te doen aan die inbreng vanuit de raad. De overige vier partijen stonden daar herhaaldelijk niet voor open en bleven achter de schermen aan elkaar vasthouden.

Succes en wijsheid

Dat past niet bij de democratische cultuur die D66 wil voorstaan of bij de inzet die D66 deze formatie heeft laten horen. Zoals we hebben gezegd is collegedeelname geen doel op zich. Daarom heeft de fractie van D66 Ede gekozen niet deel te nemen aan de voorgestelde coalitie.

We wensen de formerende partijen succes en wijsheid toe bij de besprekingen om tot een bestuursakkoord te komen.