Vrij zijn met een overheid die beslist met jou

Beeld: D66 Den Haag

De overheid staat de afgelopen jaren te veel tegenover mensen, in plaats van naast mensen. Daardoor neemt het vertrouwen in de overheid af. Dat is een slecht teken. De overheid is er voor haar inwoners. Voor jou. Ze moet iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven.

We willen dat de macht van de overheid controleerbaar is. Of dat nu op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau is. 

Wij willen dat iedereen mee kan doen met onze democratie. Niet één keer in de vier jaar, maar iedere dag. En als mensen zelf goede ideeën hebben, dan gaan we daarmee aan de slag.

D66 zet zich in voor transparant en solide financieel beleid. Dat betekent dat we zorgvuldig met belastinggeld omspringen en ervoor zorgen dat de begroting tegen een stootje kan.

Het is van het grootste belang dat we de tegenmacht goed organiseren, in de gemeenteraad, in de stad en in de media. Democratie, dus ook lokale democratie is een continu proces, waaraan iedereen meedoet.

Door meer aandacht voor preventie in de vorm van (veel) natuurlijke beweging en het stimuleren van een gezonde leefstijl willen wij in de toekomst de vraag naar zorg verminderen. Zo blijft Den Haag lang gezond en houden we de kosten van de zorg betaalbaar.

Inwoners van Den Haag zijn pas echt thuis in de stad als ze vrij zijn om hun eigen keuzes te maken. Vrij zijn in wat ze geloven, van wie ze houden of wat ze dragen.

Den Haag kent meer dan andere steden een kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het komt er nu op aan dat de economische ontwikkeling en groei aan de brede bevolking duurzaam ten goede komt.

D66 gunt iedereen een laagdrempelige toegang om thuis te zijn in kunst en cultuur, als bezoeker of als beoefenaar.

D66 zet zich in voor transparant en solide financieel beleid. Dat betekent dat we zorgvuldig met belastinggeld omspringen en ervoor zorgen dat de begroting tegen een stootje kan.

Het is van het grootste belang dat we de tegenmacht goed organiseren, in de gemeenteraad, in de stad en in de media. Democratie, dus ook lokale democratie is een continu proces, waaraan iedereen meedoet.

Door meer aandacht voor preventie in de vorm van (veel) natuurlijke beweging en het stimuleren van een gezonde leefstijl willen wij in de toekomst de vraag naar zorg verminderen. Zo blijft Den Haag lang gezond en houden we de kosten van de zorg betaalbaar.

Inwoners van Den Haag zijn pas echt thuis in de stad als ze vrij zijn om hun eigen keuzes te maken. Vrij zijn in wat ze geloven, van wie ze houden of wat ze dragen.

Den Haag kent meer dan andere steden een kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het komt er nu op aan dat de economische ontwikkeling en groei aan de brede bevolking duurzaam ten goede komt.

D66 gunt iedereen een laagdrempelige toegang om thuis te zijn in kunst en cultuur, als bezoeker of als beoefenaar.

D66 omarmt het concept van ‘de 15 minuten stad’: winkels, school, sport, spel, werk, gezondheidszorg, groen, bibliotheek en haltes zijn altijd binnen handbereik.

Gelijke kansen bieden in het onderwijs vraagt om lef om ongelijk te investeren. Zodat je postcode of je achtergrond geen belemmerende rol speelt in schooladviezen en verdere schoolloopbaan.

D66 wil de beperkte ruimte en aanbod in de stad slimmer en eerlijker verdelen, de doorstroming vergroten en daarbij ook versterken wat een wijk fijn maakt om in te wonen.

We koesteren het mooie Den Haag, maar weten ook dat het niet vanzelfsprekend is. De gevolgen van klimaatverandering zijn thuis goed voelbaar. Daarom nemen we maatregelen.

Je bent thuis als je overal kunt zijn wie je bent, als je zelf aan het roer staat in je leven en je eigen keuzes kunt maken.

Wil je je thuis voelen in een stad dan wil je een praatje kunnen maken met je buren, wil je weten wat je mogelijkheden zijn en zonder probleem je eigen zaken regelen. Daarvoor moet je de taal dus goed machtig zijn.

D66 omarmt het concept van ‘de 15 minuten stad’: winkels, school, sport, spel, werk, gezondheidszorg, groen, bibliotheek en haltes zijn altijd binnen handbereik.

Gelijke kansen bieden in het onderwijs vraagt om lef om ongelijk te investeren. Zodat je postcode of je achtergrond geen belemmerende rol speelt in schooladviezen en verdere schoolloopbaan.

D66 wil de beperkte ruimte en aanbod in de stad slimmer en eerlijker verdelen, de doorstroming vergroten en daarbij ook versterken wat een wijk fijn maakt om in te wonen.

We koesteren het mooie Den Haag, maar weten ook dat het niet vanzelfsprekend is. De gevolgen van klimaatverandering zijn thuis goed voelbaar. Daarom nemen we maatregelen.

Je bent thuis als je overal kunt zijn wie je bent, als je zelf aan het roer staat in je leven en je eigen keuzes kunt maken.

Wil je je thuis voelen in een stad dan wil je een praatje kunnen maken met je buren, wil je weten wat je mogelijkheden zijn en zonder probleem je eigen zaken regelen. Daarvoor moet je de taal dus goed machtig zijn.

Toont 12 van 13


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.