Cultuur

Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor een vitale samenleving en de mentale gezondheid van mensen. Zeker in een wereld die razendsnel verandert, en waarin oude zekerheden verdwijnen en grote nieuwe vraagstukken opdoemen. Bijvoorbeeld op gebied van klimaat, gezondheid, technologie, mobiliteit, migratie. Cultuur is de motor achter de creatieve ontwikkeling van onze kinderen, het aangename leefklimaat, het gevoel van veiligheid, en de economische bedrijvigheid in de stad. Met kunst geven we gestalte aan onze identiteit. Een kritische, reflecterende cultuursector is van levensbelang om mensen scherp te houden, uit bubbels te stappen, de wereld, zichzelf en naasten met een frisse blik te bezien. Kunst en cultuur helpen ons om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Creatieve geesten dagen ons uit en inspireren ons om nieuwe perspectieven te ontdekken. D66 gunt iedereen een laagdrempelige toegang om thuis te zijn in kunst en cultuur, als bezoeker of als beoefenaar. In Den Haag hebben we hiervoor een goede basis dankzij cultuureducatie voor iedere jongere en het concept van cultuurankers in de stadsdelen. Daarnaast hebben we in Den Haag instellingen op nationaal en internationaal niveau die de stad zo aantrekkelijk maken om in te wonen, maar ook om te bezoeken.

Het programma in de stad Rondom het Lange Voorhout, de Hofvijver, het Binnenhof en het Spui, bevindt zich het Museumkwartier met vele musea, theaters en historische bezienswaardigheden. Een prachtig cluster hoogwaardige kunstinstellingen. We willen dat potentieel nog veel beter gaan verzilveren. We stimuleren daarnaast de samenhang en samenwerking tussen de culturele instellingen door actieve uitwisseling, het gebruik maken van de openbare ruimte, combinaties in aanbod, het openstellen van ruimtes aan elkaar en het gebruik door andere (amateur)instellingen. Het Eschermuseum verhuist naar de voormalige Amerikaanse ambassade.

Verhogen kunst- & cultuurbudget

Den Haag heeft een grote rijkdom aan kunst en cultuur. We zijn de thuisstad van bekende gezelschappen, internationale topopleidingen, beroemde musea, cultuurankers, festivals en een grote groep makers en artiesten. Tegelijkertijd laten we in Den Haag kansen liggen vanwege een niet-passend cultuurbudget. Zo kunnen we kunstenaars nog steeds niet eerlijk betalen volgens de normen van de Fair Practice Code en lopen kleine- en middelgrote instellingen aan tegen het gebrek aan doorgroeimogelijkheden. Het is de hoogste tijd dat we een volwaardig budget reserveren voor de volwaardige kunstsector van onze stad.

 • Verhogen budget. We brengen het kunst- en cultuurbudget van Den Haag tot het niveau van de andere G4 steden. Dit betekent een structurele verhoging van 20 miljoen euro per jaar. Deze verhoging is ten eerste bedoeld voor eerlijke beloning volgens de Fair Practice Code.
 • Investeren in cultuurpanden. In de komende raadsperiode investeren we daarnaast 2 miljoen euro per jaar in gemeentelijke cultuurpanden. De panden van het Paard en Theater aan het Spui/Filmhuis verdienen bijvoorbeeld een renovatie, zodat deze instellingen de exploitatiemogelijkheden hebben die bij deze tijd passen.
 • Een flexibeler subsidiesysteem. In de praktijk blijkt dat de huidige vierjaarlijkse werkwijze van het Kunstenplan te tijdrovend en te bureaucratisch is. We introduceren een flexibele toekenning van subsidies, met doorlopende monitoring, in nauwe samenspraak met de cultuursector. Daarmee kunnen makers en instellingen ook sneller reageren op actuele ontwikkelingen in de samenleving. Op basis van vertrouwen, prestaties uit het verleden en een toekomstplan krijgen instellingen de ruimte hun ambities waar te maken. Alles moet erop gericht zijn dat subsidies bijdragen aan een daadwerkelijke verbetering van het klimaat voor cultuurmakers, zowel voor bestaande instellingen als nieuwkomers. In het verbeterde subsidiesysteem is daarom ook oog voor doorontwikkeling en vernieuwing van kleine- en middelgrote instellingen.
 • Cultuurvoucher voor elke 18-jarige. De gemeente biedt, in samenwerking met culturele instellingen die door de gemeente worden gefinancierd, elke 18-jarige een voucher van €150,- aan om individueel kennis te maken met het diverse cultuuraanbod van Den Haag.

Investeren in culturele instellingen en makers

D66 investeert in bestaande instellingen waar we lokaal en (inter)nationaal trots op zijn. Makers zijn onze kunstenaars, dansers, filmmakers, schrijvers, choreografen, theatermakers en creatieven. Zij zorgen voor vernieuwing, verjonging en innovatie in de sector en zijn onmisbaar voor een bloeiende cultuursector.

 • Een goed makersklimaat. We stimuleren jonge makers door middel van het voortzetten van de Makersregeling, waarbij makers actief worden ondersteund in hun artistieke en professionele ontwikkeling, in samenwerking met een culturele organisatie als mentor.
 • Sociaal veilige cultuursector. Sociale veiligheid is de sleutel voor een inclusief en divers cultuurlandschap. Iedereen voelt zich aangesproken en veilig om mee te doen, als maker of als bezoeker, zowel online als in de fysieke wereld en ongeacht gender, seksuele voorkeur of afkomst. De Haagse kunst- en cultuursector en ontwikkelt een gezamenlijke visie om sociale veiligheid te waarborgen. Instellingen die vanuit de gemeente gefinancierd worden, nemen hierbij het voortouw.
 • Een succesvol Amare. Aan het Spui in onze stad staat een van de grootste kunst- en cultuurhuizen van heel Europa. Daar zijn we trots op. We maken een succes van het nieuwe cultuurpaleis aan het Spui, Amare, door samenwerking te bevorderen tussen de huidige bewoners – Residentie Orkest, Nederlands Danstheater, Koninklijk Conservatorium, Amare zelf en alle andere culturele instellingen van Den Haag.
 • Een sterk cultureel hart. We gaan door met het ontwikkelen van het Museumkwartier. Deze bevindt zich rondom het Lange Voorhout, de Hofvijver, het Binnenhof en het Spui, met vele musea, theaters en historische bezienswaardigheden. We stimuleren de samenhang en samenwerking tussen de culturele instellingen door actieve uitwisseling, het gebruik maken van de openbare ruimte, combinaties in aanbod, het openstellen van ruimtes aan elkaar en het gebruik door andere (amateur)instellingen.
 • Verhuizing van het Escher Museum. Het Escher Museum verhuist naar de voormalige Amerikaanse ambassade. Escher is een grote internationale publiekstrekker en het huidige museum is te klein voor de collectie en de groeiende bezoekersaantallen. Het bijzondere gebouw van Marcel Breuer is met zijn spannende vormgeving de perfecte plaats voor Escher.
 • Kunst en cultuur als voorwaarde voor gebiedsontwikkeling. Voorzieningen op het gebied van kunst, cultuur en de bibliotheek zijn onmisbaar bij elke (nieuwe) gebiedsontwikkeling, zoals Den Haag Zuidwest. Ook in de nieuwe wijk Binckhorst spelen kunst, cultuur en creatieve industrie een belangrijke rol bij de herontwikkeling.
 • Betrokken kunstenaars. We betrekken kunstenaars bij het voorbereiden en uitwerken van beleid, zoals bij het ontwikkelen van nieuwe wijken (Binckhorst, CID, Zuidwest), ter inspiratie en verrijking voor oplossingen.

Jongerencultuur, broedplaatsen en amateurs

Voor D66 is het belangrijk dat iedereen kennismaakt met kunst en cultuur. Cultuur verbroedert en kan een cruciale rol spelen bij het verbeteren van de kansengelijkheid. Broedplaatsen zoals werkplaatsen en oefenruimtes zijn de noodzakelijke aanjagers om te verbinden en de professionele kunstenaars, amateurbeoefenaars en jongeren te betrekken bij de vormgeving en uitdagingen van de stad.

 • De stad als podium. Inwoners ervaren wel eens drempels om kunst en cultuur te bezoeken, letterlijk of financieel. We willen drempels wegnemen, o.a. door kunst en cultuur naar de inwoners toe te brengen door middel van ‘kunst in de openbare ruimte’: de hele stad is ons museum of podium. We blijven daarom investeren in kunst in de openbare ruimte, zoals street art kunstwerken en gratis toegankelijke evenementen.
 • Broedplaatsen. Culturele broedplaatsen dragen bij aan de versterking en vernieuwing van de cultuur- en kunstsector in Den Haag. Het zijn plekken voor experiment. We helpen deze initiatieven door laagdrempelige subsidieregelingen (snelloket) en door betaalbare plekken in de stad te blijven faciliteren waar kunstenaars, creatieve makers en jongeren elkaar kunnen ontmoeten, inspireren, stimuleren, ondersteunen en samenwerken.
 • Meer combinatiefunctionarissen cultuur om amateurkunst te ondersteunen. Adviseurs cultuurparticipatie bij CultuurSchakel helpen amateurkunstenaars, -verenigingen en -gezelschappen op weg als het gaat om subsidies, samenwerkingen en andere mogelijkheden. Per stadsdeel komt hiervoor een adviseur die nauw samenwerkt met de cultuurankers.
 • Stadskunstenaar. De stad benoemt elk jaar een Haagse kunstenaar die vanuit haar of zijn praktijk de inwoners van de stad betrekt en verbindt.
 • Straatkunst festival. We erkennen het belang van street art en de waarde hiervan voor de stad. We staan open voor een passende vorm om dit voor een breder publiek zichtbaar te maken.

Evenementen als zuurstof voor de samenleving

Evenementen en uitgaansgelegenheden bieden plezier en cultuur en geven gelegenheid voor ontmoetingen. D66 wil vriendelijk beleid voor evenementen en uitgaansmogelijkheden.

 • Ruim baan voor evenementen in de wijk. Evenementen in de wijk vergroten de verbondenheid tussen inwoners. De gemeente blijft dit soort evenementen steunen, zonder mogelijke overlast uit het oog te verliezen. We organiseren evenementen met een goede verdeling over het jaar en met waar mogelijk een koppeling aan cultureel belangrijke momenten zoals Chinees Nieuwjaar en Divali. Ook geven we ruim baan voor straatfeesten. Een duurzame organisatie en productie van deze evenementen wordt de norm.
 • Meer aandacht voor inclusie. De rijkdom van Haagse diversiteit zien we graag weerspiegeld in onze evenementen. We vragen organisatoren om evenementen neer te zetten waar iedereen zich welkom voelt. De gemeente werkt alleen nog mee aan een modern Sinterklaasfeest.
 • Regels voor Malieveld. Een levendige evenementenstad heeft ook helder locatiebeleid nodig, zeker voor het Malieveld. Zowel voor organisatoren als bewoners is dat van belang.
 • Naar een Walk of Fame. We realiseren de ‘Walk of Fame’, waarmee lokale helden worden geëerd.