Onze werkgroepen

Beeld: D66 Den Haag

D66 Den Haag heeft verschillende werkgroepen waarin Haagse D66’ers meedenken over de toekomst van onze stad. De werkgroepen vormen de lokale denktank voor de afdeling en ondersteunen de D66-fractie en het bestuur bij het formuleren van standpunten en ontwikkelen van gedachtengoed. Ook denken de werkgroepen mee met het (lokale) verkiezingsprogramma en dragen zij bij aan inhoudelijke bijeenkomsten.

Nieuwe leden voor de werkgroepen zijn altijd welkom!

Ben jij geïnteresseerd in één van de Haagse werkgroepen?

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het bestuurslid Heb je vragen of wil je je aanmelden? Dat kan bij bestuurslid Deirdre Schuitemaker. Stuur in de e-mail bij voorkeur ook een korte motivatie en je (beknopte) CV mee.

Welke werkgroepen zijn er?