Onze werkgroepen

Beeld: D66 Den Haag

D66 Den Haag kent werkgroepen waar leden met kennis en kunde aan deelnemen. De werkgroepen ondersteunen enerzijds de fractieleden inhoudelijk. Anderzijds dragen ze bij aan de politieke meningsvorming binnen de vereniging.

Hieronder zie je een overzicht van al onze werkgroepen

Wat doet de werkgroep?

De werkgroepen ondersteunen de fractieleden door mee te helpen de debatten in de raad en commissies inhoudelijk voor te bereiden. Ook ondersteunen werkgroepen fractieleden bij het opstellen van initiatiefvoorstellen. Fractieleden willen goed weten wat er in de stad gebeurt: de werkgroepen organiseren daarom werkbezoeken voor hen.

Belangrijke inhoudelijke rol

Werkgroepen hebben daarnaast een belangrijke rol binnen de vereniging. Ze organiseren inhoudelijke bijeenkomsten, D-Cafés en sessies tijdens het stadscongres, en nodigen daarvoor sprekers uit en begeleiden het debat na afloop. Ook leveren ze een inhoudelijke bijdrage aan verkiezingsprogramma’s. Tot slot kunnen ze via moties en amendementen bij lokale en landelijke D66 bijeenkomsten, de koers van de partij beïnvloeden.

Doe mee!

Lijkt het jou ook interessant om mee te denken met lokale politici op thema’s die voor Den Haag van belang zijn? En ben je bereid om minstens drie keer per jaar aan te sluiten bij een werkgroep bijeenkomst? Meld je dan aan als lid van een van de werkgroepen van D66 Den Haag!

Ben jij geïnteresseerd in één van de Haagse werkgroepen?

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Dat kan bij bestuurslid Deirdre Schuitemaker.

Stuur in de e-mail bij voorkeur ook een korte motivatie en je (beknopte) CV mee.