Marije Mostert

Marije Mostert - Beeld: Martijn Beekman

Marije is ons raadslid uit het Regentessekwartier met een groot sociaal hart.

Ze heeft de portefeuilles:
– Veiligheid
– Emancipatie & Inclusie (inclusief LHBTIQ+) – Sekswerk
– Integratie
– Vluchtelingen
– Maatschappelijke opvang
– Armoede
– Stadsdeel Segbroek

  • 45 jaar
  • Den Haag

Niet alle mensen in Den Haag voelen zich gezien of hebben het gevoel dat ze er toe doen. Ze hebben weinig zelfvertrouwen of hoop op een mooie toekomst.
Ik geloof in de kracht van iedereen en zet me in om deze kracht aan te spreken en mensen de regie te geven over hun eigen leven.

Daarom werk ik als maatwerkcoach voor jongeren met multiproblemen en zet ik me als raadslid in voor alle mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. We laten die mensen niet vallen, maar bieden een steuntje in de rug en faciliteren hen om zich te ontwikkelen, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Als mensen vertrouwen krijgen in hun eigen kracht gaat er vaak een wereld voor hen open.

Dat zie je ook bij mijn jongeren. Ik vind het gaaf om te zien hoe ze groeien en onafhankelijker worden door ze te stimuleren en vertrouwen te geven. Soms krijg ik jaren later nog berichtjes van jongeren die me bedanken. Het is zo mooi om te zien hoe ver ze dan gekomen zijn.

Ervoor zorgen dat al onze inwoners uiteindelijk de kans hebben om het leven te leiden zoals ze zelf willen, dat is de inspiratie voor mijn werk als raadslid.