Meer over onze vereniging

Bovenaan de lijst van prioriteiten van de afdeling D66 Den Haag staan de politiek en de leden. Redelijk logisch voor een politieke partij. Als vereniging kunnen we daaraan op verschillende manieren invulling geven.

Onze standpunten en werkgroepen

Onder de politieke component scharen we de Permanente Programma Commissie (PPC) die onder meer bouwstenen aandraagt voor het volgende D66-verkiezingsprogramma voor Den Haag. Naast de PPC functioneren de acht werkgroepen. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het politieke debat en de meningsvorming over relevante maatschappelijke thema’s in de stad. Regelmatig gaan we de straat op om campagne te voeren. Niet alleen door te vertellen waar wij voor staan maar ook om op te halen wat er in de stad leeft.

Ledenvergaderingen

Tijdens de ledenvergaderingen wordt op democratische wijze, door de leden, gestemd over aangelegenheden binnen de afdeling. De afdeling is bevoegd om (politieke) moties in te dienen tijdens het landelijke D66 congres, waarmee de leden invloed kunnen uitoefenen op de politieke koers van de partij.

Bovendien doet de fractie van D66 Den Haag met enige regelmaat verslag van hun werkzaamheden in de gemeenteraad. Ledenvergaderingen zijn openbaar, maar alleen leden van de partij hebben tijdens de vergadering stemrecht. Houd de agenda in de gaten voor de aankondiging van de volgende Algemene Afdelingsvergadering (AAV)!