Haags Els Borst Netwerk

Het Haagse Els Borst Netwerk (EBN070) is het vrouwennetwerk van D66 Den Haag. Het netwerk zet zich in om de drempel te verlagen voor vrouwen om politiek actief te worden en om diversiteit agenderen en stimuleren.

Het EBN biedt inspiratie, empowerment en een netwerk aan vrouwelijke leden van D66 Den Haag. Het organiseert trainingen en activiteiten in het kader van persoonlijke en politieke ontwikkeling
en het is verantwoordelijk voor het scouten van vrouwelijk talent.

Contact
Wil je meedenken of heb je vragen? Neem dan contact met ons op via Facebook en Instagram.

Voor wie?
Het lokale Els Borst Netwerk is er voor D66-vrouwen en mannen uit Den Haag en de regio, maar niet exclusief voor leden van D66. Het netwerk staat ook open voor geïnteresseerden buiten de partij die een interessante bijeenkomst willen bijwonen.