Vrij bewegen door heel Den Haag

Beeld: Martijn Beekman

D66 kiest voor een fijnmazig, frequent en comfortabel OV-netwerk en voor veel ruimte voor fietsers en voetgangers. D66 wil daarom na de succesvolle schaalsprong voor de fiets, de schaalsprong voor het openbaar vervoer realiseren.

D66 bepleit een praktische inrichting van de stad en omarmt het concept van ‘de 15 minuten stad’; dagelijkse voorzieningen (winkels, school, sport, spel, (thuis)werk, gezondheidszorg, groen, bibliotheek en haltes) zijn altijd binnen handbereik.

D66 omarmt het concept van ‘de 15 minuten stad’: winkels, school, sport, spel, werk, gezondheidszorg, groen, bibliotheek en haltes zijn altijd binnen handbereik.

D66 omarmt het concept van ‘de 15 minuten stad’: winkels, school, sport, spel, werk, gezondheidszorg, groen, bibliotheek en haltes zijn altijd binnen handbereik.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.