Dit is ons verkiezings-programma

Beeld: D66 Den Haag

Den Haag moet de meest leefbare stad van Nederland worden. Een groene, kansrijke en veilige stad waar iedere Hagenaar zich echt thuis voelt. Dat staat in ‘Den Haag, een stad om thuis te zijn’, het verkiezingsprogramma van D66 Den Haag. Lijsttrekker Robert van Asten: “We bouwen aan een thuis voor iedere Hagenaar. Ook voor de Hagenaar van de toekomst”.

Kansen voor iedereen In Den Haag moet je je thuis voelen en dat kan alleen als je het gevoel hebt dat je hier een toekomst hebt, dat hier kansen zijn, dat je hier kan zijn wie je bent. En de beste manier om dat te bereiken is door onderwijs op 1 te zetten. De partij pleit daarom voor een rijke schooldag met onderwijs, opvang, sport, cultuur, muziek, een warme lunch en huiswerkbegeleiding op één locatie voor alle leerlingen, juist op scholen waar het minder gaat. We investeren in goede schoolgebouwen met frisse lucht en zetten alles op alles om het lerarentekort op te lossen. Iedere wijk krijgt weer een eigen bibliotheek waar bewoners kunnen blijven leren. Van Asten: “Jezelf kunnen blijven verbeteren geeft alle Hagenaars volop kansen. Dus daar zetten we hartstochtelijk op in”.
Meest leefbare stad van Nederland Voor een leefbare stad moeten we natuurlijk de woningnood keihard aanpakken. Maar we moeten ook verder kijken, want je leven is meer dan alleen een huis. Daarom maakt D66 stevige keuzes. Wij geven de straat weer terug aan de bewoners en geven ruimte voor ontmoeting, voor spel, voor sport. Straten waar je veilig lopend en fietsend door heen kunt omdat we de maximumsnelheid hebben verlaagd en ruimte hebben gecreëerd voor veilige routes. We kiezen voor een stad vol cultuur, en daarom verhogen het kunst- en cultuurbudget fors. Zodat de stad weer kan bruisen, met ondernemingen die floreren. En we kiezen voor meer parken, groenstroken en bomenrijen; “Boom voor Blik”. Niet alleen geeft dit koelte aan een opwarmende stad, maar maken we de stad ook echt fijner voor onze inwoners.
Schoon schip maken De presentatie van het verkiezingsprogramma is in buurtlaboratorium Wij Weimar, in het hart van de Weimarstraat. Lijsttrekker Van Asten: “Ik heb groot respect hoe de bewoners hier opkomen voor hun wijk. Met al het moois dat dit stuk van de stad te bieden heeft aan de ene kant, tot de overlast van de overconcentratie van coffeeshops aan de andere kant.”. We gaan door met de door D66 ingezette anti-ondermijningsaanpak. Het is tijd om schoon schip te maken.
Visie, ook voor generaties van de toekomst Met dit programma leggen we een visie neer waar ook de toekomstige generaties Hagenaars van gaan profiteren. Door hun stem mee te laten wegen blijven we weg van de waan van de dag waarbij snelle succesjes belangrijker zijn dan moeilijke lange termijn plannen. Juist voor hen zetten we in op klimaat, kansengelijkheid, voldoende woningen en een leefbare, veilige stad. Want je voelt je alleen veilig, gehoord en thuis in een stad waar je kan vertrouwen op een integer en degelijk stadsbestuur.