Voorwoord Robert van Asten

Wil je je thuis voelen in een stad dan wil je een praatje kunnen maken met je buren, wil je weten wat je mogelijkheden zijn en zonder probleem je eigen zaken regelen. Daarvoor moet je de taal dus goed machtig zijn. Toch zijn er nog heel veel stadsgenoten van allerlei achtergronden en leeftijden die vaak tot hun eigen frustratie een taalachterstand hebben. In de 8 jaar dat ik in de Haagse politiek actief ben heb ik veel van hen gesproken over de problemen die zij ervaren en wat ze doen om dit te overwinnen.

“Om mijn kind voor te kunnen lezen”, “Om een betere baan te kunnen krijgen” of “Om de brieven van de overheid te kunnen begrijpen”. Samengevat kan je zeggen dat ze dit doen om onderdeel te kunnen vormen van Den Haag. Hun stad, onze gezamenlijke stad.

D66 zet niet voor niets onderwijs al jaren op plek 1. Goede scholen in iedere buurt waar kinderen niet alleen leren rekenen, lezen en schrijven maar waar ze ook kennismaken met cultuur en sport met behulp van echte vakkrachten. Een bibliotheek dichtbij in elke buurt waar voor jong en oud cursussen worden gegeven, waar je hulp krijgt als je iets nieuws wilt leren of een nieuwe stap wilt zetten. In dit verkiezingsprogramma staan dan ook nieuwe, ambitieuze voorstellen die bij moeten dragen aan een stad waar alle Hagenaars dezelfde kansen krijgen.

Het kunnen verzilveren van goede kansen gaat om meer dan onderwijs alleen. Een betaalbare woning, ruimte in je buurt om
te kunnen spelen, sporten en om elkaar te ontmoeten. Ruimte om te ondernemen en dus ook plekken om stage te lopen en om te werken. Een stad waar je jezelf kunt zijn, waar je veilig over straat kunt en je niet beoordeeld wordt op je achternaam, seksuele identiteit, kleur van je huid of je postcode.

”Met dit programma leggen we een visie neer voor de stad van morgen en belangrijker nog, voor de stad van overmorgen.”

Lijsttrekker Robert van Asten

Wij geven de straat weer terug aan de bewoners. Ruimte voor ontmoeting, voor spel, voor sport en voor groen, heel veel groen. Boom voor blik op straat. Zodat we werken aan een klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad. Straten waar je veilig lopend en fietsend door heen kunt omdat we de maximumsnelheid hebben verlaagd en ruimte hebben gecreëerd voor veilige routes. De straat krijgt ook meer ruimte voor echte ondernemers omdat we vol doorgaan met de door D66 ingezette anti-ondermijningsaanpak. Tijd om schoon schip te maken. Van Den Haag maken we de meest leefbare stad van Nederland, een stad om trots op te zijn.

Met dit programma leggen we een visie neer voor de stad van morgen en belangrijker nog, voor de stad van overmorgen. We stellen maatregelen voor waar de toekomstige generaties Hagenaars van gaan profiteren. Door hun stem mee te laten wegen blijven we weg van de waan van de dag waarbij snelle succesjes belangrijker zijn dan moeilijke lange termijn beslissingen. Hun collectieve stem zorgt dat we ons niet laten afleiden door de belangen van enkelen en dat we heldere doelen stellen op het gebied van klimaat, kansengelijkheid en een leefbare, veilige stad.

We bouwen aan een thuis voor iedere Hagenaar. Dus ook een thuis voor de Hagenaar van de toekomst.

Robert van Asten, lijsttrekker D66 Den Haag