Inleiding VPC: Den Haag, een stad om thuis te zijn

Je bent thuis als je overal kunt zijn wie je bent, als je zelf aan het roer staat in je leven en je eigen keuzes kunt maken. Je bent vrij, als je in een stad woont met mensen die jou zien staan, met een gemeente die helpt om vooruit te denken, duurzaam te denken en vooral te doen. Dit is de belofte van Den Haag, stad van vrede en recht, of zoals theatermaker en kunstenaar Aus Greidanus het ooit krachtig verwoordde: ‘stad zonder muren, vrijplaats voor grenzeloos denken’. De coronapandemie heeft laten zien hoe kwetsbaar we zijn. Maar vooral zien we de enorme veerkracht van Den Haag, en wat we met z’n allen in huis hebben om klappen op te vangen en kansen te benutten. Om echt thuis te zijn.

Hagenaars en een stadsbestuur die elkaar kunnen vinden: dat is juist nu bikkelhard nodig. Want er ligt nogal wat op ons bord: het klimaat verandert en dat voelen we allemaal. Daarom wil D66 de inrichting van de stad aanpassen op de nieuwe weersextremen. We doen er alles aan om de opwarming van de aarde zoveel mogelijk tegen te gaan. Onze ambitie is geen luxe, maar pure noodzaak. Veilige fietspaden, leefbare woonstraten en goed openbaar vervoer dragen minstens zo hard bij aan een bereikbare en leefbare ruimte. We kunnen veel creatiever bouwen om de gigantische woningbehoefte op te vangen. Ondernemers zoeken ruimte en de gemeente kan muren breken en slimme combinaties mogelijk maken. Een bruisende horeca, een interessant winkelaanbod en creatieve industrie maken het mogelijk om juist in Den Haag te wonen, elkaar op te zoeken en elkaar te ontmoeten.

D66 staat steevast voor goed onderwijs. Het is een recht van iedereen en een plicht van de overheid om daarvoor de basis
te leggen. Om kinderen gelijke kansen te geven, is de behandeling soms ongelijk. Dat hoort bij beschaving, en daarvoor willen we onze nek uitsteken. Talenten mogen een hoge vlucht nemen en wie hulp nodig heeft, krijgt die. We laten niemand vallen. Het belang van een rijk cultureel aanbod is daarnaast onmogelijk te overschatten: het begeestert jong en oud, in alle stadsdelen en wijken van Den Haag. En de parken, natuurgebieden, de duinen en het strand geven lucht aan het bruisende stadse leven. Het is er heerlijk ontspannen, en goed sporten. Een goede gemeente heeft het huishoudboekje op orde. De coronacrisis heeft ook de kracht hiervan blootgelegd. We konden elkaar op veel plekken helpen, en de gemeente kon het
mogelijk maken dat mensen het hoofd boven water hielden. Dat betekent ook dat de financiële reserves zijn aangesproken. We zullen keuzes moeten maken. Dat doen we samen. Dit verkiezingsprogramma vertelt het verhaal van D66.

We schrijven dit op met vuur, ook doordat we met D66 de afgelopen jaren hebben laten zien steeds weer de daad bij het woord te voegen. Dat kun je aflezen van het gezicht van de fietser, die veel meer ruimte kreeg om veilig op stap te gaan. Dat zie je in de blik van de wijkbewoner en de ondernemer, met wie we die hardnekkige ondermijnende criminaliteit de kop in wisten te drukken. Zie de grijns op het gezicht van de jongere die van de middelbare school met begeleiding de stap naar ondernemerschap wist te maken. Natuurlijk zijn we er niet, maar wat een energie om kwetsbaarheid op te vangen, om kansen te verzilveren en optimaal gebruik te maken van de veerkracht in onze mooie stad!

In dit verkiezingsprogramma lees je hoe D66 Den Haag wil zorgen voor een stad waarin iedereen zich thuis voelt. Dit programma is het resultaat van talloze gesprekken die we met inwoners van onze stad hebben gevoerd. Actieve leden van D66 Den Haag hebben die ideeën uitgewerkt, en zo zijn we samen tot dit programma gekomen. Wij hebben daar plezier aan gehad en we hebben ongelooflijk veel zin om ermee aan de slag te gaan. Zie dit programma als een uitnodiging van D66: doe je mee?

De verkiezingsprogrammacommissie