Cultuur, sport en recreatie

Beeld: D66 Berkelland

Cultuur, sport en recreatie verrijken het leven. Het is het bindmiddel van de samenleving. Mensen leren met elkaar omgaan, zorgen voor ontspanning en sociale contacten. Er zijn veel raakvlakken met andere maatschappelijke belangen zoals jeugd, gezondheidszorg en werkgelegenheid.

Cultureel aanbod
Een aantrekkelijk en veelzijdig cultureel klimaat vindt D66 een belangrijke pijler waarbij eveneens streekcultuur, zoals de Needse jammarkt, bloemencorso’s en zomerfeesten in kernen en buurtschappen in stand moeten worden gehouden en gekoesterd moeten blijven.
 
Cultureel erfgoed
Van groot belang is dat historisch besef behouden blijft. Het slaat immers een brug tussen ons verleden en onze toekomst. D66 is dan ook zeer terughoudend wanneer verkoop van gemeentelijk cultureel erfgoed aan de orde is. Het is echter bespreekbaar wanneer verkoop meerwaarde oplevert en openbaar toegankelijk blijft.
 
Cultureel educatie
Voor kinderen en jongeren moet het tijdens en buiten schooltijd mogelijk blijven kennis te maken met beeldende kunst, dans en muziek. Culturele stichtingen, verenigingen, en ‘creatieve’ ondernemers moeten hiervoor worden ingeschakeld en gefaciliteerd. Daarnaast moeten analfabetisering en laaggeletterdheid worden teruggedrongen door het stimuleren van lezen. Om dit te ondersteunen moeten taalhuizen en bibliotheken worden ingeschakeld. 

Sport en bewegen
D66 is voorstander van het versterken van het sportverenigingsleven. Inzet van de sportfederatie Berkelland, de combi-functionaris en de open clubgedachte blijven noodzakelijk. D66 wil dan ook verenigingen financiële steun bieden om financieel gezond te blijven en hen te ondersteunen in hun toenemende maatschappelijke rol.

Sport en cultuur 
D66 wil bijzondere aandacht voor de ‘Typisch Achterhoekse’ sporten, zoals survival, touwtrekken, klootschieten en motorcross. Deze leveren niet alleen sportieve en streekgebonden waarde, maar ook een toeristische meerwaarde.

Sport en accommodaties
D66 is voor het behoud van subsidies voor sporthallen en zwembaden. In combinatie met de Sporthal hebben de binnenbaden een maatschappelijke functie. Daarbij valt te denken aan de pluimveetentoonstelling, het vieren van carnaval etc. Het zijn de kulturhusen van de grote kernen. 

Recreatie en toerisme
Recreatie en toerisme, in combinatie met plattelandsontwikkeling, biedt Berkelland veel kansen. Museum More in Ruurlo is een landelijke ‘trekker’ geworden. Door het verbeteren van de verbinding met het centrum zal deze trekpleister nog meer belangstelling aantrekken.

Naast toename van het aantal overnachtingen en huidige toeristische mogelijkheden en attracties wil D66 deze uitbreiden met slow-food, streekproducten en een wijnregio.

D66 D’RAN:
·      Bevorderen van een aantrekkelijk cultuurklimaat
·      Versterking van het sportverenigingsleven
Uitbreiding Achterhoekse recreatie en toerisme

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.