Frank ten Berge

Frank ten Berge - Beeld: D66 Berkelland

  • Geesteren

Beroep: directeur aannemer telecom

Vrijwilligerswerk: diversen bij tennisclub de Koem

Waar ik voor sta?

Opgegroeid in Goor maar reeds 22 jaar woonachtig in het prachtige buitengebied van Geesteren. Getrouwd, 3 kinderen. Werkzaam bij VolkerWessels. Eerst in de burger & utiliteitsbouw, nu met glasvezelaanleg in Duitsland. Mijn bijdrage aan de samenleving bestond tot heden uit bestuursfuncties bij GSV’63 en TC de Koem. Nu maak ik tijd voor politiek met focus op ruimtelijke ontwikkeling.

Herijking van het woonbeleid is wenselijk. Door maximale afstemming met de omgeving kan meer ruimte ontstaan om te kunnen wonen en ondernemen zo men wenst.
Redeneer vanuit kansen, niet vanuit angst.

Het bestemmingsplan buitengebied moet snel tot stand komen. Agrariërs verdienen toekomstperspectief. Met afgewogen respect voor dieren, natuur en woonomgeving, waardoor schaalvergroting grenzen kent.
Het door de provincie opgelegde nog in te richten plussenbeleid is onontkoombaar dus cruciaal.

D66 maakt voor mij het verschil door het streven naar beleid dat tegemoet komt aan de belangen van zoveel mogelijk doelgroepen. Sociaal en liberaal. Samenleven is samen beleid maken door oprecht te luisteren naar alle belangen.