Daan Somsen

Daan Somsen - Beeld: D66 Berkelland

  • Eibergen

Beroep: medewerker bedrijfsbureau metaalbedrijf

Waar ik voor sta?

Al mijn hele leven ben ik woonachtig in Eibergen. Berkelland betekent prettig en rustig wonen in een groene omgeving. Tegelijkertijd zijn de voorzieningen aanwezig die bijdragen aan de leefbaarheid en levendigheid van onze gemeente.

Behoud van ons coulisselandschap, met oog voor biodiversiteit, evenals meer groen in de dorpskernen vind ik belangrijk. Behoud van ons voorzieningenniveau kan door het inwonersaantal op peil te houden. Het beeld wordt geschetst dat Berkelland voor een bevolkingskrimp staat. Huidige trends wekken echter een ander beeld.
Om onze gemeente nog aantrekkelijker te maken is verbeterde bereikbaarheid (vierbaans N18, goede dekking OV-net) en een toereikend en betaalbaar woningaanbod van belang.

Vanuit diverse ideologieën bestaan verschillende ideeën over hoe bovenstaande zaken te verwezenlijken zijn. Wat mij betreft is het sociaal-liberale gedachtegoed waar D66 voor staat de manier om dit te bereiken. Dit betekent een pragmatische, realistische houding en aanpak.