Petra Leferink

Petra Leferink - Beeld: D66 Berkelland

  • Neede

Beroep: psychiatrisch verpleegkundige

Waar sta ik voor?

Inmiddels al 25 jaren woonachtig in het mooie Berkelland. Ik ben getrouwd en heb drie opgroeiende kinderen. Ik zou dan ook graag wensen dat Berkelland een mooie toekomst kan bieden voor hen.

Jongeren moeten de mogelijkheid hebben om hier te blijven wonen met voldoende voorzieningen, cultuur, sport en plezier. Er moeten voldoende huisvestingsmogelijkheden zijn en voorrang voor inwoners van Berkelland. Voldoende werkgelegenheid, met uitdaging voor theoretisch en praktisch opgeleiden is ook een belangrijke voorwaarde.

Mijn achtergrond in de zorg maakt dat mijn aandacht zeker gericht is op zorg en jeugdzorg. Goed georganiseerd en betaalbaar. Passende zorg, probleemoplossend mogelijkheden onderzoeken om zorg op maat te kunnen bieden, verantwoorde zorg. In het oog houdend dat de zorgvrager de regie behoudt en kan deelnemen aan de maatschappij.
Ik ben toegankelijk voor inwoners om te horen waar men tegenaan loopt en wil bijdragen om onderwerpen bespreekbaar te maken.

Mijn interesse gaat ook uit naar de mogelijkheden buiten de kernen, een nieuwe balans zoeken naar een passen aantrekkelijk buitengebied. Een evenwicht in bedrijvigheid, natuur en wonen. Ik ven voor open communicatie en transparant beleid.

Er dienen weloverwogen besluiten genomen te worden, gedragen door de inwoners, voor een toekomstbestendig Berkelland!