Hans van der Noordt

Hans van der Noordt - Beeld: D66 Berkelland

  • Ruurlo

Beroep: wethouder

Waar sta ik voor?

Reeds 30 jaren wonend in het mooie Ruurlo wil ik graag met mijn kennis en kunde, opgedaan in mijn 20 jaren bij de gemeentelijke overheid, bijdragen aan een beter functionerende gemeente Berkelland.

Ook het meepraten van eigen inwoners bij grote toekomstige projecten gebeurt te weinig. Het ontwikkelen van goede toekomstplannen voor kernen, zoals het dorpsplan Ruurlo in ontwikkeling, met duidelijke keuzes over gewenste locatiekeuzes, culturele evenementen en ruimtelijke inrichtingsvraagstukken heeft mijn bijzondere aandacht.

Verder zou intensivering van de samenwerking met de omliggende buurgemeenten veel vaker moeten. Juist in deze kwetsbare streek is het mekaar versterken middels “noaberplicht” een must.
Vergrijzing en het wegtrekken van de jonge generatie door gebrek aan werk en betaalbare woningen, vraagt meer begrip, inzet en samenwerking met regio en provincie. Daarom wil ik mij de komende periode inzetten om niet achteraf te reageren op problemen, maar proactief te denken in mogelijkheden en de gemeente Berkelland te stimuleren in haar ontwikkelingen en plannen.

Het is tijd voor doen! D’ran.