Gelster verbindt

Op 28 november hebben leden van de gemeenteraad (waaronder een afvaardiging van D66 Berkelland) een gebiedsgericht werkbezoek gebracht aan één van de prachtige kleine kernen van Berkelland. Onder het motto Gelster verbindt dit keer in Gelselaar. De zaal was goed gevuld in de kantine van de plaatselijke voetbalvereniging EGVV. Alle ingrediënten dus voor een interessante, boeiende en vooral verbindende avond.

Rondleiding

Voorzitter van de avond en tevens voorzitter van Gelsters Belang, Bas te Veldhuis, opende de avond. Deze geboren en getogen Gelsenaar gaf ons een mondelinge rondleiding door Gelselaar. We werden vanaf de voetbalvereniging, naar het Dorphuus, de kerk, de school en het kerkhof rondgeleid om daarna terug te keren bij de vijf onderwerpen waarover inwoners ons met hard en ziel hebben bijgepraat, en waar wij aansluitend met hen over in gesprek konden gaan.

Complex EGVV - Beeld: Marc Berends

Verbinding

De sport binnen Gelselaar is meer dan alleen voetbal. Er wordt onder de naam “Gelster Clinics” wekelijks een verscheidenheid aan sporten aangeboden waaraan kan worden deelgenomen. Doel is om zo de verbinding middels sport te maken tussen inwoners, sport en gezondheid. We hebben gehoord dat vele verenigingen periodiek of incidenteel gebruik maken van het in 2016 gerealiseerde Dorpshuus. Ook ‘Kokk’n in de grote Kökk’n’ wordt hier georganiseerd. Een enthousiaste groep inwoners kookt hier voor een groep van gemiddeld 12 personen periodiek een heerlijke maaltijd.

Buurtvereniging

De buurtvereniging Krebbersstraat informeerde ons over hun groenactiviteiten. Deze buurt houdt gezamenlijk het groen in hun buurt en het schoolplein netjes. Het devies is ‘meedoen’. Bewoners spreken elkaar aan en als voor koffie en een koekje gezorgd wordt zijn het vele handen die licht werk maken in deze buurt. Kritieke noot van deze vereniging is dat de afstemming met gemeente nog wel beter kan. Als dat goed gebeurt zorgt dit nog voor een extra stimulans.

Werkbezoek Gelselaar - Beeld: Marc Berends

Begraafplaats

Wat aanvankelijk begon met ergernis over een slordig onderhouden begraafplaats is in Gelselaar uitgegroeid tot een werkgroep vanuit het Gelselaars belang die met een vaste groep medewerkers de begraafplaats perfect verzorgt. De vaste onderhoudsmomenten worden graag aangepast wanneer een droevige omstandigheid in het dorp hierom vraagt. Bij een afscheid van een dorpsgenoot moet deze plek er namelijk tiptop uit zien. Dit is in Gelselaar een vanzelfsprekendheid.

Dorpsfeest

Naast droevige momenten wordt er uiteraard ook in Gelselaar gefeest. Ieder jaar wordt rond Koningsdag door de Oranjevereniging het dorpsfeest georganiseerd. Vier dagen feest met verschillende activiteiten voor zowel jeugd als volwassenen. Vogelschieten, een zeskamp tussen de buurtverenigingen, jeugdoptocht, etc. Bijzonder is dat op zondagochtend in de feesttent een kerkdienst wordt georganiseerd. Deze wordt door gemiddeld 200 inwoners bezocht. Kortom Gelster verbindt!

Bas te Veldhuis, voorzitter Gelsters Belang - Beeld: Marc Berends

Samenwerking
bevorderen

Al deze initiatieven leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in de kleine kernen. Ondersteuning van verenigingen en voorzieningen in deze kernen is hierbij van belang. Daar waar dit niet voldoende is om de kwaliteit te kunnen waarborgen dient de samenwerking tussen verenigingen en voorzieningen (eventueel met binnen diverse kernen) te worden gezocht. Deze samenwerkingen om de leefbaarheid te bevorderen dienen wat D66 betreft te worden gestimuleerd. Bij ons bezoek aan Gelselaar (maar ook bij onze bezoeken aan de andere kleine kernen) ziet D66 Berkelland hoe de inwoners, ondernemers en verenigingen samen de handschoen oppakken door samenwerking met anderen op te zoeken. Goed voorbeeld doet goed volgen, waardoor dit in de toekomst wellicht tot nog meer moois leidt.

Leave a comment

The email address will not be published. Required fields are marked