Behoud zwembaden in Berkelland

Tijdens de raadsvergadering van 21 november 2023 vroeg het college van Berkelland aan de gemeenteraad de ‘Sport- en Beweegvisie Berkelland 2033’ vast te stellen. Onderdeel in dit voorstel betrof het toewerken naar één binnenbad in Berkelland in 2032. Dankzij een aangenomen amendement op initiatief van D66 Berkelland blijven de Berkellandse zwembaden behouden.

Onderzoeksresultaten

Voor het toewerken naar één binnenbad baseerde het college zich op onderzoeksresultaten van het externe onderzoeksbureau Synarchis. Op basis van deze onderzoeksresultaten is geconcludeerd dat vergeleken met het Nederlands gemiddelde, Berkelland relatief veel zwemwater heeft. Gezien ons inwoneraantal is vervolgens geadviseerd in Berkelland terug te gaan naar één binnenzwembad.

Zwembad ’t Spilbroek - Beeld: Regine ter Braak

Kulturhusen

Bij eerder genoemde conclusie en advies is uitgegaan van Nederlandse gemiddelden. Berkelland verhoudt zich echter niet tot het Nederlands gemiddelde. Wij wonen in een uitgestrekte plattelandsgemeente waar gemeenschapszin en behoud van voorzieningen van groot belang zijn. Zo vormen de binnenzwembaden (i.c.m. de aangrenzende sporthallen) mede de Kulturhusen van onze grote kernen. En dan is het belang van deze voorzieningen op sport- en beweeggebied, en daarmee zorgpreventie, nog niet eens benoemd.

Zwembad ’t Timpke - Beeld: Daan Somsen

Amendement

Naar aanleiding van onze eigen bevindingen is op initiatief van D66 Berkelland een amendement op het voorstel van het college opgesteld en ingediend. In dit amendement is beschreven dat de gemeenteraad kiest voor voortzetting van onze huidige financiële bijdrage aan de twee binnen- en drie buitenbaden en dat een vervolgonderzoek zal moeten plaatsvinden naar het toekomstbestendig houden van onze zwembaden. Uiteindelijk heeft vrijwel de hele gemeenteraad voor het geamendeerde voorstel gestemd. Behoud van onze zwembaden is hiermee geborgd.