Gebiedsgericht werkbezoek van de Raad

Op 21 mei werden heette de leden van Haarlo’s belang ons welkom in Kulturhus ’t Stieltjen in Haarlo voor een gebiedsgericht werkbezoek van de Raad. Het advies vooraf was: trek sportief schoeisel aan, want dat heb je nodig.  
Na een uitleg over de inhoud van de avond en een korte toelichting over het Kulturhus gingen we op pad door Haarlo. Een kleine kern met ruim 700 inwoners, een actief verenigingsleven een actieve dorpsraad die zichzelf meer faciliterend noemt en een gemeenschap die zich op vele fronten vrijwillig inzet. 

Punten van zorg zijn met ons gedeeld over de exploitatie van het Kulturhus en de terugloop van leerlingen van OBS de Voshaar. Het advies was dan ook, zorg dat onze kern leefbaar blijft. Een rode draad daarbij is de woningbouw. Liefst betaalbaar bouwen voor (jonge) gezinnen. Ook deelde men het succes van de schakelklas, waar gevluchte kinderen met een taalbarrière onderwijs krijgen en zo na een jaar kunnen doorstromen naar regulier onderwijs. Een prachtig voorbeeld waar een kleine kern groot in kan zijn. 

De wandeling werd vervolgd richting het terrein van Sporclub Haarlo. Met trots werd ons verteld hoe het playcourt is gerealiseerd en hoe verschillende verenigingen samenwerken en krachten bundelen. Op de weg terug langs de Berkelhof. Een woon- en dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke beperking. De bewoner maken actief deel uit van de Haarlose gemeenschap. We zijn vervolgens doorgelopen naar het terrein van Horeca locatie Prinsen. Hier komt een plan voor de bouw van 24 koopwoningen. Door de uitbaatster werd ons nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk de woningbouw voor een kern al Haarlo is.
Met een “koffie to go” op de hand en in versnipperde groepjes vanwege de regen keerden we weer terug in het Kulturhus waar de avond werd afgesloten. 


Namens D66 Berkelland bedankt aan allen die deze avond organiseerden en hier een bijdrage aan hebben geleverd. 

Basisschool de Voshaar Beeld: D66