Werkbezoek Aktief Groep

De raads- en commissieleden van de gemeente Berkelland zijn dinsdagavond 26 september uitgenodigd voor een werkbezoek aan Stichting Aktief Groep (ook bekent als Kringloop Aktief). Welke doelstellingen deze stichting heeft en via welke wegen zij deze doelstellingen probeert te realiseren stond tijdens dit werkbezoek centraal. Het bedrijfsbezoek vond plaats bij de vestiging van Aktief Groep te Groenlo. Op deze locatie van Aktief Groep werden de raads- en commissieleden bijgepraat over de doelstellingen van de stichting en hoe zij deze willen bereiken. De presentatie en rondleiding werden verzorgd door directeur Gerry Berndsen en vestigingsleidster Hendrien Floors.

Een bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van Aktief Groep leveren de vier vestigingen (Doetinchem, Gendringen, Groenlo en Winterswijk) met in totaal 220 medewerkers, waarvan 60 in vaste dienst.

Beeld: Daan Somsen

De eerste doelstelling van Aktief Groep betreft een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt door zoveel mogelijk artikelen welke binnenkomen weer aan iemand te verkopen om deze goederen zo een nieuw leven te geven. Goederen welke niet meer geschikt zijn voor verkoop worden zoveel mogelijk gerecycled. Zo redt Aktief Groep het om het percentage restafval (goederen welke niet geschikt zijn voor verkoop of niet gerecycled kunnen worden) te beperken tot 20% van het totaal aan binnenkomende goederen.

Beeld: Daan Somsen

De tweede doelstelling van Aktief Groep betreft een maatschappelijke. Deze maatschappelijke doelstelling bestaat voor een belangrijk deel uit het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een vervolgbaan. Jaarlijks heeft Aktief Groep ruimte voor het begeleiden van 100 personen. Van deze 100 personen stromen 40 personen uiteindelijk door naar een vervolgbaan; voor de andere 60 personen wordt een andere plek gezocht. Naast het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een vervolgbaan biedt Aktief Groep ruimte aan tal van activiteiten. Van het organiseren van diverse markten waar mensen zelfgemaakte waren kunnen verkopen tot het bieden van een podium aan mensen om hun hobby’s en interesses aan anderen te kunnen tonen.

Beeld: Marc Berends

Al met al was het voor ons als raadsleden van D66 Berkelland een interessante avond waar duidelijk werd wat een stichting als Aktief Groep kan bijdragen aan onze samenleving. Een samenleving waarin wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk hergebruiken en recyclen van goederen om zo ons milieu te sparen. Een samenleving waarin iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen en deel kan nemen aan onze maatschappij; onze inclusieve maatschappij. Wij willen Aktief Groep graag bedanken voor de uitnodiging en de daaropvolgende presentatie en rondleiding. Hopelijk tot ziens!