Behoud van Kerstboominzameling en Paasvuur

Tradities als kerstboominzameling, paasvuur, zomerfeesten, carnaval en bloemencorso’s behoren tot ons culturele erfgoed. Ze zorgen voor ontspanning en verbinding tussen de inwoners van Berkelland.

In ons D66 Berkelland Verkiezingsprogramma hebben we beloofd ons hiervoor in te zetten en helaas was dat de afgelopen raadsvergadering 20 december jl. opnieuw nodig.

We hebben het college aangespoord om paasvuur-organisatoren te helpen met het verkrijgen van de benodigde vergunning. Onder meer door te helpen met het maken van een soms noodzakelijke stikstofberekening. Ook hebben we een oproep gedaan om bij een ongunstige uitslag mee te denken over een creatieve oplossing zodat we de vuren in ere kunnen houden. Het college moet onze schriftelijke vragen, die we samen met het CDA hebben gesteld, nog beantwoorden, maar leek in de raadsvergadering hieraan medewerking te willen verlenen.

Ook hebben we een oproep gedaan om de inzameling van kerstbomen niet af te schaffen maar in stand te houden. Een mooie traditie waar we onze jeugd een groot plezier mee doen. Gelukkig heeft het college hieraan gehoor gegeven. De jeugd kan beginnen met het ophalen van de bomen en deze op 4 januari op de diverse inzamellocaties inleveren. Ze kunnen een mooi zakcentje verdienen, want ze ontvangen € 0,50 per boom.

Beeld: D66 Berkelland

Bij sommige dingen moet je juist zorgen dat ze geen traditie gaan worden. D66 Berkelland heeft daarom een motie van BBB-Berkelland gesteund om de klaphamer te verbieden. Deze motie is door de raad aangenomen.