Naoberschap, met gezonde en gelukkige inwoners

en vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. Beeld: iStock

We zetten in op een gezonde en groene omgeving die uitnodigt tot gezonde keuzes en een actief leven. D66 Assen gaat uit van positieve gezondheid waarbij niet naar ziek zijn maar naar een betekenisvol leven van mensen wordt gekeken. We helpen graag om gezonde keuzes makkelijker te maken en ondersteunen wanneer er hulp nodig is.

Een gezonde leefstijl helpt zorg te voorkomen. Daarom zet D66 Assen in op een fysiek, mentaal en sociaal gezonde omgeving. Iedereen weet dat je de beste kans op een gezond leven hebt wanneer je goed eet, voldoende beweegt, mentaal weerbaar bent, niet rookt en geen alcohol drinkt. Voor lang niet alle inwoners zijn die keuzes vanzelfsprekend.

D66 Assen stimuleert en ondersteunt verenigingen, buurthuizen, scholen en ondernemers om gezonde keuzes makkelijker te maken voor inwoners van Assen. Iedereen heeft hierin een verantwoordelijkheid!
Jeugd moet kunnen opgroeien in een gezonde omgeving. D66 Assen wil rookvrije speelplekken, watertappunten en gezond voedselaanbod rondom de school. Daarnaast willen we gezondere (sport)evenementen stimuleren. Een buurtwerker gezondheid in elke wijk kan dit aanjagen.

De basis voor een goede gezondheid en welzijn op latere leeftijd wordt gelegd in de eerste 1.000 dagen vanaf de zwangerschap. D66 Assen wil met het programma Kansrijke Start ieder kind dat wordt geboren in Assen de kans bieden om een gezonde start te maken.

Een groene omgeving met voldoende beweegmogelijkheden stimuleert een gezonde leefstijl en draagt bij aan het welzijn van mensen.

In 2020 hebben sportaanbieders, verenigingen, professionals en inwoners gewerkt aan het Asser Sportakkoord.
Assen heeft een rijk verenigingsleven en goede voorzieningen. D66 Assen zet in op duurzame sportaccommodaties en toegankelijke speel- en beweegplekken in de wijken, die goed gebruikt worden.

D66 Assen wil dat de buurtsport- en cultuurcoaches actief zijn in alle wijken. Sport en cultuur draagt bij aan het welbevinden en de gezondheid van de inwoners.
Goede verenigingsondersteuning en het creëren van samenwerkingsverbanden binnen sport, cultuur en zorg kunnen problemen voorkomen en oplossen in bijvoorbeeld de jeugdzorg.

Sport en bewegen moet een leven lang toegankelijk zijn voor iedereen.
D66 Assen blijft daarom inzetten op Jeugdfonds Sport & Cultuur en wil aanhaken op het Volwassenfonds Sport & Cultuur.

Bij een sportstad als Assen horen
(top-) sportevenementen. Topsport inspireert en stimuleert inwoners om te gaan sporten en bewegen. D66 Assen wil inzetten op behoud en uitbreiding van de sportevenementen. 

Vangnet
Zonder vangnet kan niet iedereen in vrijheid leven. D66 Assen wil dat iedereen kan meedoen in de samenleving en zeggenschap heeft over het eigen leven.

Samenleven is ook zorgen voor de ander en naar elkaar omkijken. Bijna iedereen heeft in het leven wel eens zorg of ondersteuning nodig. D66 Assen wil goede zorg die betaalbaar is en waar inwoners kunnen kiezen welke zorg bij hem of haar past. Met een wijkgerichte aanpak willen we op tijd hulp aanbieden bijvoorbeeld bij mentale kwetsbaarheid, schulden, armoede en gezondheidsvaardigheden.

Door op tijd te helpen, krijgt iedereen de kans om zich verder te ontwikkelen. Wij willen dat wettelijke regelgeving zo wordt ingericht dat de gemeente juist de inwoners die het meest kwetsbaar zijn kan ondersteunen. Denken in oplossingen en mogelijkheden vraagt om ontschotting van budgetten (zoals Wmo en jeugdzorg) en vertrouwen en vrijheid van professional en inwoner, die eigen regie kan blijven voeren als zij dat willen en kunnen. Het Persoonsgebonden budget (PGB) is hier een middel voor.

We zien in Assen graag gezonde en gelukkige inwoners. We zetten in op een gezonde en groene omgeving die uitnodigt tot gezonde keuzes en een actief leven.

In een kansrijke stad zijn er gelijke kansen voor iedereen. Het maakt niet uit waar je wieg staat, heeft gestaan of komt te staan.

Het wordt steeds duidelijker dat de wereld duurzamer moet worden, en snel ook! Duurzaamheid is de norm, om in 2050 energieneutraal te zijn.

Assen is onze stad! De stad waar wij wonen, werken en leven. Ons Assen is goed bereikbaar en heeft een uitnodigende binnenstad.

We zien in Assen graag gezonde en gelukkige inwoners. We zetten in op een gezonde en groene omgeving die uitnodigt tot gezonde keuzes en een actief leven.

In een kansrijke stad zijn er gelijke kansen voor iedereen. Het maakt niet uit waar je wieg staat, heeft gestaan of komt te staan.

Het wordt steeds duidelijker dat de wereld duurzamer moet worden, en snel ook! Duurzaamheid is de norm, om in 2050 energieneutraal te zijn.

Assen is onze stad! De stad waar wij wonen, werken en leven. Ons Assen is goed bereikbaar en heeft een uitnodigende binnenstad.

Toont 4 van 4


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

We zien in Assen graag gezonde en gelukkige inwoners. We zetten in op een gezonde en groene omgeving die uitnodigt tot gezonde keuzes en een actief leven.