Verkiezingsprogramma D66 Assen

De leden van D66 Assen hebben woensdag 26 januari jl. het verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026 vastgelegd.

Leden stellen verkiezingsprogramma vast

Het verkiezingsprogramma is vastgesteld tijdens de ledenvergadering van woensdag 26 januari, nadat een drietal amendementen met een positief pre-advies van het bestuur zijn overgenomen door de leden.

Het verkiezingsprogramma is beschikbaar gesteld op de website en is tevens als document in te zien.

Verkiezingsprogramma-commissie

Al lange tijd is de verkiezingsprogrammacommissie bezig met het denk- en schrijfwerk.
Door terug te blikken op de afgelopen raadsperiode, maar ook het voeren van gesprekken met leden en andere Assenaren, ondernemers en organisaties (waar mogelijk) over de thema’s die volgens D66 ertoe doen heeft de commissie een mooi programma weten samen te stellen.
Het bestuur heeft de leden van de verkiezingsprogrammacommissie bedankt voor de inzet en gefeliciteerd met het mooie resultaat, waarop Assen kan voortbouwen met inzet van de nieuwe D66-fractie.

De verkiezingsprogramma bestond uit de volgende leden:
Adinda Bornkamp, Dorien van de Kant, Dennis Klingenberg, Wilfried de Jong, Jaap Haks en Teun Jan Kootstra.