Vrije kunst, cultuur en media

Beeld: Johan Niels Kuiper

We zetten in op een aantrekkelijk en betaalbaar cultureel aanbod. Culturele organisaties zorgen voor contact tussen inwoners, bedrijfsleven, onderwijs en overheid. De Nieuwe Kolk is de culturele huiskamer van Assen. Het beoefenen van cultuur helpt om jezelf te leren kennen en uit te drukken.
D66 Assen wil investeren in cultuureducatie in het onderwijs en wil een poppodium voor en door de jeugd realiseren. We blijven ons inzetten met het zoeken naar creatieve broedplaatsen, voor ontmoeting en inspiratie. Cultuur draagt ook bij aan het welbevinden en de gezondheid van de inwoners. 
Daarom blijven we inzetten op Jeugdfonds Sport & Cultuur en willen we aanhaken op het Volwassenfonds Sport & Cultuur.

Functionele kunst in straten geven Assen extra kleur. Kunst en cultuur is (samen met sport) onderdeel van een rijke schooldag.

Kunst en cultuur houden ons een spiegel voor. Inspireren. Ontroeren. Confronteren ons met een soms pijnlijke waarheid. Vertellen ons de geschiedenis. D66 investeert niet alleen in theater of musea, maar juist ook in de makers van de toekomst.

Cultuur is niet alleen om van te genieten. Het is ook een belangrijke economische sector.

Persvrijheid en onafhankelijke journalistiek zijn dé voorwaarde voor een moderne en sterke democratie. Journalisten zijn vaak de essentiële, kritische volgers van de macht van bedrijven, instituties en zeker ook de overheid.

Het is van publiek belang dat er lokaal, regionaal en nationaal onafhankelijke, hoogwaardige en kritische journalistiek is.

We zien in Assen graag gezonde en gelukkige inwoners. We zetten in op een gezonde en groene omgeving die uitnodigt tot gezonde keuzes en een actief leven.

In een kansrijke stad zijn er gelijke kansen voor iedereen. Het maakt niet uit waar je wieg staat, heeft gestaan of komt te staan.

Assen is onze stad! De stad waar wij wonen, werken en leven. Ons Assen is goed bereikbaar en heeft een uitnodigende binnenstad.

We zien in Assen graag gezonde en gelukkige inwoners. We zetten in op een gezonde en groene omgeving die uitnodigt tot gezonde keuzes en een actief leven.

In een kansrijke stad zijn er gelijke kansen voor iedereen. Het maakt niet uit waar je wieg staat, heeft gestaan of komt te staan.

Assen is onze stad! De stad waar wij wonen, werken en leven. Ons Assen is goed bereikbaar en heeft een uitnodigende binnenstad.

Toont 3 van 3


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Op het gebied van toerisme, recreatie en cultuur heeft Assen veel te bieden. Daar liggen ook grote kansen. Assen is een hoofdstad met een rijk en veelzijdig recreatief aanbod.