Duurzaamheid is de norm!

Beeld: D66

Energietransitie
We zetten in op zonne-energie op dak en land én energiebesparing.
D66 Assen wil samen met de inwoners naar een haalbaar, betaalbaar gasloos Assen.
We zetten in op energieneutraal en circulair bouwen (minder afval en grondstoffen).
 
Duurzaamheid en groen
D66 Assen wil meer aandacht voor de openbare ruimte, omdat deze ruimte dé plek is waar we elkaar ontmoeten en contact maken met elkaar. Klimaatverandering zal ook in Assen merkbaar zijn. Hittestress willen we tegengaan met meer groen en minder stenen.

We vangen neerslag op met goede drainage en wateropslagplaatsen. Vergroening voorkomt dat het riool overloopt bij extreme neerslag.

Inwoners denken mee over inrichting en onderhoud van openbare ruimte voor meer bewust zijn van de waarde van onze leefomgeving.

Goed (her-)gebruik en afval 
Afval is een belangrijke bron van steeds schaarser wordende grondstoffen. Afvalscheiding levert minder milieubelasting op en leidt tot een kostendaling voor de inwoners.
D66 Assen wil inzetten op verminderen van afval en voorkomen van zwerfafval.

D66 Assen wil kinderen en verenigingen betrekken door samen ludieke acties te verzinnen. D66 Assen ziet de ja/ja-sticker als een belangrijke stap naar een Assen met minder reclamefolders waarmee we papier én energie voor de productie en transport verspillen. 

Het wordt steeds duidelijker dat de wereld duurzamer moet worden, en snel ook! Duurzaamheid is de norm, om in 2050 energieneutraal te zijn.

Assen is onze stad! De stad waar wij wonen, werken en leven. Ons Assen is goed bereikbaar en heeft een uitnodigende binnenstad.

Het wordt steeds duidelijker dat de wereld duurzamer moet worden, en snel ook! Duurzaamheid is de norm, om in 2050 energieneutraal te zijn.

Assen is onze stad! De stad waar wij wonen, werken en leven. Ons Assen is goed bereikbaar en heeft een uitnodigende binnenstad.

Toont 3 van 3


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Het wordt steeds duidelijker dat de wereld duurzamer moet worden, en snel ook! Duurzaamheid is de norm, om in 2050 energieneutraal te zijn. De gemeente moet verder met de energietransitie. Wij willen van Assen een klimaatneutrale stad maken.