Voorwoord Adinda Bornkamp

Blij en trots zijn op een stad waar je woont. Wie gaat daar niet voor?
Iedereen toch? Het beste voor je stad willen.

Als lijsttrekker van D66 Assen ga ik me sterk maken voor:

  • Een veilige stad, waar je jezelf kunt zijn, waar niemand op achternaam wordt beoordeeld of op seksuele geaardheid of huidskleur.
  • Een stad met goede voorzieningen voor sport en spel en ruimte voor ontmoetingen.
  • Een stad met voldoende betaalbare woningen voor iedereen en goede bereikbaarheid.
  • Een stad met aandacht voor een circulaire economie en waar iedereen zoveel mogelijk een steentje bijdraagt aan een duurzame wereld.
  • Een stad met wijken waar voldoende groen is om te kunnen ontspannen, waar je cultuur kan beleven.
  • Voldoende onderwijsmogelijkheden zodat je je dromen kunt waarmaken, stappen kunt maken in je leven én voor genoeg werkgelegenheid.
  • Een stad met een open stadsbestuur en gezonde gemeentefinanciën.

Kortom, ik ga voor “Assen is een stad voor ons allemaal”, de plek is waar iedereen wil wonen. 
Of draaf ik nu door? Nee, ik vind van niet. De lat mag best hoog liggen. 
 
D66 Assen heeft afgelopen jaren laten zien waar het voor staat. We zijn een pragmatische partij die gelooft in kansen en mogelijkheden, innovatieve ideeën naar voren brengt en dit ook weet te realiseren. We tonen lef en steken de handen uit de mouwen. Eind 2019 namen we onze verantwoordelijkheid door weer mee te besturen in het college van burgemeester en wethouders. 
 
De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit tevoren. Assen moet sneller verduurzamen en zijn steentje bij dragen aan het tegengaan van klimaatverandering. De woningnood is hoog en dat vraagt om de schaarse ruimte in de stad slim in te zetten. Behalve goed wonen willen Assenaren ook wandelen in het groen, sporten, dat de kinderen goed onderwijs kunnen volgen, koffiedrinken op een terras na het winkelen in onze prachtige binnenstad en goede zorg krijgen als het nodig is.
 
In dit programma lees je onze visie voor Assen, de stad van morgen en belangrijker nog van overmorgen. De toekomstige fractie gaat zich hier de komende vier jaren voor inzetten. 
 
Ik vertrouw graag op je stem op 16 maart. Jouw stem is hard nodig voor een goed, groen, gezond en gezellig Assen. 
Denk en doe met ons mee! Steun ons in de ambities om Assen van ons allemaal te maken!
 
Adinda Bornkamp
Lijsttrekker D66 Assen