Goed leven en betaalbaar wonen in een groene stad

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Beeld: iStock

Assen is een stad met kennis, banen en perspectief. D66 Assen wil samen met ondernemers en vastgoedeigenaren inzetten op een aantrekkelijke, compacte binnenstad met betaalbare woningen en vergroening.

D66 Assen wil een woningbouwregisseur aanstellen die uitvoering geeft aan de woonvisie, zorgt voor instrumenten om betaalbare woningen te realiseren én aandacht heeft voor de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit.

Starters op de woningmarkt ondersteunen we als gemeente door te bouwen en te verkopen met de grond in erfpacht.
We voeren zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw in. Voor starters en studenten kan binnen het Havenkwartier gebouwd worden.

Ook willen we de doorstroming vergroten. We bieden kansen voor Tiny Houses, WikiHouses en collectieve woonvormen.

Met de schaarse ruimte die we hebben is ook hoogbouw in bepaalde gebieden denkbaar. We houden woningcorporaties aan de voorraadontwikkeling in de sociale huursector.

Het is goed wonen en leven daar waar er voldoende gevarieerde woningen en voorzieningen zijn en de bereikbaarheid op orde is. Waar mensen elkaar ontmoeten en kunnen ontspannen in de buitenlucht. We zijn zuinig op onze monumenten. We stimuleren inwonersinitiatieven omdat een inwoner weet wat goed is voor zijn eigen woonomgeving.

Het wordt steeds duidelijker dat de wereld duurzamer moet worden, en snel ook! Duurzaamheid is de norm, om in 2050 energieneutraal te zijn.

Assen is onze stad! De stad waar wij wonen, werken en leven. Ons Assen is goed bereikbaar en heeft een uitnodigende binnenstad.

Het wordt steeds duidelijker dat de wereld duurzamer moet worden, en snel ook! Duurzaamheid is de norm, om in 2050 energieneutraal te zijn.

Assen is onze stad! De stad waar wij wonen, werken en leven. Ons Assen is goed bereikbaar en heeft een uitnodigende binnenstad.

Toont 3 van 3


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.

In ons programma lees je onze visie voor Assen, de stad van morgen en belangrijker nog van overmorgen.
De toekomstige fractie gaat zich hier de komende vier jaren voor inzetten.