Kansen voor iedereen

Beeld: D66

Onderwijs geeft iedereen de kans om hun talenten te verkennen en de basisvaardigheden te ontwikkelen. In de vervolgopleiding heb je de vrijheid om hiermee de eigen dromen na te jagen. Goed leren lezen, schrijven en rekenen is een voorwaarde om later mee te kunnen doen. D66 Assen heeft in de afgelopen jaren de huisvestiging van scholen toekomstbestendig gemaakt door in te zetten op kindcentra, waar opvang en onderwijs samengaan.

Een schooldag gaat verder dan alleen leren rekenen, lezen en schrijven. D66 Assen zet zich in voor een rijke schooldag op het kindcentrum, waar sport, cultuur en kunst integraal onderdeel zijn.

D66 Assen is trots op de komst van de Thorbecke Academie, een nieuwe hbo-opleiding. Studenten kunnen in Assen verder studeren in MBO en HBO in Assen. De Techhub en de Energyhub zijn mooie voorbeelden waar opleidingen en werk op elkaar aansluiten.


Iedereen heeft het recht om met goede basisvaardigheden deel te nemen aan onze samenleving. Eénmaal begonnen met een achterstand blijkt het moeilijk om deze later nog in te halen. Iedereen zou met voldoende basisvaardigheden van school moeten komen. Het is belangrijk dat basisvaardigheden kunnen worden onderhouden. Werkgevers, bibliotheek en taalhuis spelen een belangrijke rol.


Alle kinderen hebben het recht om kind te kunnen zijn en zorgeloos op te groeien en mee te kunnen doen. Het kindpakket werkt goed! Kinderen en jongeren kunnen meepraten over hun toekomst en moeten elkaar kunnen ontmoeten om zichzelf en anderen te leren kennen. Ook moeten ze kunnen meepraten over hoe onze stad nog mooier kan. De afgelopen jaren is er een enthousiaste kinderraad actief. Dat is wat D66 Assen ook weer voor de jongeren wil: een jongerenraad om mee te praten over onderwerpen die zij belangrijk vinden. 

In een kansrijke stad zijn er gelijke kansen voor iedereen. Het maakt niet uit waar je wieg staat, heeft gestaan of komt te staan.

In een kansrijke stad zijn er gelijke kansen voor iedereen. Het maakt niet uit waar je wieg staat, heeft gestaan of komt te staan.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

In een kansrijke stad zijn er gelijke kansen voor iedereen. Het maakt niet uit waar je wieg staat, heeft gestaan of komt te staan. Iedereen verdient de kans om zijn talenten te ontwikkelen, zijn dromen na te jagen en zijn ambities te volgen.