Iedereen geletterd van school

Steeds meer kinderen/jongeren hebben moeite met taal, daarom is het belangrijk dat we hier actie in ondernemen. Samen met het werkveld hebben we hier over gesproken. Vanuit dit gesprek hebben we een motie ingediend tijdens de behandeling van de kaderbrief.

Rondetafelgesprek werkveld

Voor de verkiezingen is er in maart een rondetafelgesprek geweest. Een rondetafelgesprek met als doel om informatie op te halen wat we gezamenlijk kunnen doen kinderen en jongeren geletterd van school te krijgen, daarmee laaggeletterdheid voorkomen.

Uit Europees onderzoek blijkt dat een kwart van de 15-jarigen een risico lopen om laaggeletterd te worden, dat is hoog. Op basis van een ander onderzoek zijn ruim 7500 inwoners tussen de 16-65 jaar laaggeletterd en/of laag-gecijferd. D66 Assen maakt zich hier ernstig zorgen over deze ontwikkeling.

Motie geletterdheid

D66 Assen heeft de ambitie dat iedereen functioneel geletterd van school komt. Dat is een forse ambitie, maar daarmee geven we iedere jongere mede de gelijke kans om hun dromen na te jagen en zich goed te kunnen redden in de maatschappij. Het begrijpen van een brief van de belastingdienst, de mail over je nieuwe opleiding en nieuwsberichten. Daarom heeft D66 Assen samen met andere politieke partijen het initiatief genomen om een tijdens de kaderbrief 2023 een motie in te dienen.

Een motie waarin we als gemeente uitspreken dat we de ambitie “alle kinderen/jongeren komen functioneel geletterd van school” onderstrepen. Ook dat we de schoolbibliotheken opstellen voor de wijk, zodat taal dichtbij onze inwoners is.

Geletterde vaardigheden moeten onderhouden worden, daarom hebben we ook in de motie opgenomen dat we graag de taalhuizen meer in de wijken te vinden zijn, zoals in scholen, de supermarkt of de sportclub.

Na een discussie in de gemeenteraad hebben we de motie aangehouden, omdat het college na verwachting eind augustus met een nieuw plan van aanpak komt waarin de uitkomsten van het rondetafelgesprek zijn meegenomen. We blijven de ontwikkelingen volgen.

Bijdrage motie geletterdheid - Beeld: Adinda Bornkamp