Vrij om overal jezelf te zijn

Beeld: D66

Assen, een stad waar je jezelf kan zijn. Een stad waar mensen elkaar nog kennen en begroeten. Samen met inwoners werken we aan een veilige stad om in vrijheid te kunnen leven.

Voor D66 Assen is het niet belangrijk waar je geboren bent, maar waar je naartoe wilt. Elke inwoner is uniek en iedereen hoort erbij.

Discriminatie moet actief aangepakt worden en (onder meer op scholen) moet voldoende aandacht zijn voor seksuele gezondheid, relaties en diversiteit.
Assen is sinds 2015 Regenboogstad (een stad die actief de emancipatie, veiligheid en sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele-, transgender- en intersekse- personen (lhbti) bevordert).

Wij geloven dat je écht vrij bent als we dat samen zijn. Als iedereen gelijke kansen krijgt en er hulp is voor degene die het nodig hebben.

In een kansrijke stad zijn er gelijke kansen voor iedereen. Het maakt niet uit waar je wieg staat, heeft gestaan of komt te staan.

Wij geloven dat je écht vrij bent als we dat samen zijn. Als iedereen gelijke kansen krijgt en er hulp is voor degene die het nodig hebben.

In een kansrijke stad zijn er gelijke kansen voor iedereen. Het maakt niet uit waar je wieg staat, heeft gestaan of komt te staan.

Toont 2 van 2


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.