Assen met kansen voor iedereen

In een kansrijke stad zijn er gelijke kansen voor iedereen. Het maakt niet uit waar je wieg staat, heeft gestaan of komt te staan. Iedereen verdient de kans om zijn talenten te ontwikkelen, zijn dromen na te jagen en zijn ambities te volgen.

Onderwijs

Onderwijs geeft iedereen de kans om hun talenten te verkennen en de basisvaardigheden te ontwikkelen. In de vervolgopleiding heb je de vrijheid om hiermee de eigen dromen na te jagen. Goed leren lezen, schrijven en rekenen is een voorwaarde om later mee te kunnen doen. D66 Assen heeft in de afgelopen jaren de huisvestiging van scholen toekomstbestendig gemaakt door in te zetten op kindcentra, waar opvang en onderwijs samengaan. Een schooldag gaat verder dan alleen leren rekenen, lezen en schrijven. D66 Assen zet zich in voor een rijke schooldag op het kindcentrum, waar sport, cultuur en kunst integraal onderdeel zijn. Voor het voortgezet onderwijs 
D66 Assen is trots op de komst van de Thorbecke Academie, een nieuwe hbo-opleiding. Studenten kunnen in Assen verder studeren in MBO en HBO in Assen. De Techhub en de Energyhub zijn mooie voorbeelden waar opleidingen en werk op elkaar aansluiten.

Iedereen geletterd

Iedereen heeft het recht om met goede basisvaardigheden deel te nemen aan onze samenleving. Eénmaal begonnen met een achterstand blijkt het moeilijk om deze later nog in te halen. Iedereen zou met voldoende basisvaardigheden van school moeten komen. Het is belangrijk dat basisvaardigheden kunnen worden onderhouden. Werkgevers, bibliotheek en taalhuis spelen een belangrijke rol.

De jeugd heeft de toekomst

Alle kinderen hebben het recht om kind te kunnen zijn en zorgeloos op te groeien en mee te kunnen doen. Het kindpakket werkt goed! Kinderen en jongeren kunnen meepraten over hun toekomst en moeten elkaar kunnen ontmoeten om zichzelf en anderen te leren kennen. Ook moeten ze kunnen meepraten over hoe onze stad nog mooier kan. De afgelopen jaren is er een enthousiaste kinderraad actief. Dat is wat D66 Assen ook weer voor de jongeren wil: een jongerenraad om mee te praten over onderwerpen die zij belangrijk vinden. 

Concreet, wat wiI D66 Assen?

 • Versnellen nieuwbouw kindcentrum de Emmaschool en Theo Thijssenschool.
 • Onderwijs en opvang in één gebouw: een verlengde schooldag met sport, kunst en cultuur.
 • Groen schoolplein als buitenlokaal, dat uitnodigend is om te spelen, ervaren en te bewegen.
 • Ondersteuning studenten bij vinden van stageplekken door gebruik van het gemeentenetwerk.
 • Verbinden MBO- en HBO-scholen met werkgevers om zo opleidingen goed te laten aansluiten bij de praktijk/vraag.
 • Ontwikkelen verkorte om-/bijscholingen met werkgevers en ROC’s voor beroepen waarin een tekort is in de regio.
 • Assense studentenweek als start van het nieuwe collegejaar voor MBO en HBO.
 • Inzet geletterdheid: “Iedereen gaat geletterd van school”.
 • Openstellen basisschool-bibliotheken voor de wijk, als aanvulling op de huidige bibliotheek. Taalhuizen in de wijken.
 • Taalonderwijs voor nieuwe Nederlanders wordt uitgevoerd door ervaren, kwalificeerde organisaties (zoals ROC’s).
 • Inzetten op zwemlessen voor nieuwe Nederlanders (naast inburgering en taalonderwijs).
 • Opnieuw installeren van de jongerenraad. Structurele kinderraad waarin alle basisscholen zijn vertegenwoordigd.
 • Informeren scholen, sportverenigingen, cultuurorganisaties en andere organisaties over het kindpakket.
 • Aanbod training aan professionals en vrijwilligers in signaleren van inwoners met beperkte financiële mogelijkheden.
 • Inzetten op (met de wijk afgestemde) ontmoetingsplekken voor, door en van jongeren in iedere wijk.
 • Stimuleren initiatieven van jongeren, zoals “Spot TV” en New Wave.